Novaland thông báo miễn nhiệm Quyền Giám đốc Tài chính

(ĐTCK) Ngày 7/8/2021, HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE - NVL) đã thông qua đơn từ nhiệm và việc thôi giữ chức vụ Quyền Giám đốc Tài chính đối với bà Nguyễn Thị Xuân Dung.

Được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Tài chính Novaland vào ngày 1/3/2021, vì lý do cá nhân, từ tháng 8/2021, bà Dung không tiếp tục đảm trách công việc toàn thời gian được và chuyển qua công tác theo dự án.

HĐQT thống nhất giao cho bà Hoàng Thu Châu, Phó tổng giám đốc Tài Chính – Kế toán thực hiện việc phân công các bộ phận liên quan tiếp nhận toàn bộ công việc của bà Nguyễn Thị Xuân Dung. Chức vụ Giám đốc Tài chính sẽ được HĐQT xem xét, quyết định bổ nhiệm tùy theo nhu cầu hoạt động của Công ty trên cơ sở phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Gia nhập Tập đoàn Novaland hơn 20 năm, bà Hoàng Thu Châu đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao thuộc lĩnh vực chuyên môn như: Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tài chính - Kế toán (từ 2016 đến nay), Phó tổng giám đốc Tài chính - Kế toán (từ 2012 - đến nay), Kế toán trưởng (2004 – 2012)…

Qua quá trình công tác, bà Châu đã đạt nhiều thành công nổi bật trong quản lý điều hành và có nhiều đóng góp vượt trội vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Novaland.

Ngoài chức danh Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tài chính - Kế toán Tập đoàn Novaland, tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm, đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế nhiệm cho Khối Tài chính - Kế toán; vào tháng 01/2021, bà Châu nhận thêm nhiệm vụ mới là Tổng giám đốc NovaGroup.

Ngoài ra, nhân sự chủ chốt tại Khối Tài chính – Kế toán còn có ông Nguyễn Thái Phiên, Giám đốc Cao cấp Tài chính Doanh nghiệp, phụ trách nhóm công việc liên quan đến các định chế tài chính.

Trước khi gia nhập Novaland, ông Phiên từng làm việc tại nhiều tổ chức lớn với các vị trí quản lý đầu tư, chuyên viên phân tích đầu tư…

Năm 2015, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính Doanh nghiệp tại Tập đoàn Novaland và thực hiện thành công nhiều giao dịch huy động vốn lớn cho Tập đoàn từ thị trường tài chính trong nước và quốc tế. Từ tháng 1/2021, ông Phiên được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc NovaGroup phụ trách mảng tài chính và đầu tư.

Hoàng Anh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục