Nhựa Thiếu niên Tiền Phong: Quý III/2020, lợi nhuận tăng 67,5% do giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh

(ĐTCK) Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Mã chứng khoán: NTP – sàn HNX) công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Theo đó, trong quý III/2020 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 1.238 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 137,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 37,7% và 67,5% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tiếp tục cải thiện tăng từ 28,2% lên 34,3%.

Doanh nghiệp lý giải lợi nhuận tăng do giá nguyên vật liệu đầu vào giảm mạnh đã dẫn tới lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm NTP ghi nhận doanh thu 3.394 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 342 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 0,2% và 13,6% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2020 doanh nghiệp đã hoàn thành 85% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 5.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 470 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm hoạt động kinh doanh chính tạo ra 564,8 tỷ đồng, so với cùng kỳ là dương 819,1 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản giảm 8,9% về 4.146,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định là 1.467 tỷ đồng, chiếm 35,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 952,8 tỷ đồng, chiếm 23% tổng tài sản; hàng tồn kho là 870,4 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn là 522,1 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 451,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 30,2% so với đầu năm. Trong đó, tỷ lệ nợ vay ngắn hạn và dài hạn trên tổng nguồn vốn giảm từ 32,8% về còn 25,1% trên tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu NTP giảm 400 đồng về 34.000 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục