Nhiều sai phạm tại Dự án Viện Phát triển vùng Trung Bộ

Dự án xây dựng công trình Viện Phát triển vùng Trung Bộ được xây dựng không đúng thiết kế cơ sở được duyệt.

Thanh tra Chính phủ vừa phát hiện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt điều chỉnh Dự án xây dựng công trình Viện Phát triển vùng Trung Bộ không đúng tên dự án được duyệt; phê duyệt quyết toán, tên hạng mục không đúng thực tế xây dựng.

Công trình xây dựng dự án trên cũng không đúng thiết kế cơ sở được phê duyệt. Đó là chưa kể, hiệu quả dự án không đúng mục tiêu đề ra.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chưa chấp hành kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (nộp ngân sách Nhà nước số tiền 455,938 triệu đồng).

Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt Dự án Cơ sở nghiên cứu và đào tạo Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên không phù hợp với thực tế, thừa so với tiêu chuẩn, định mức 5.099,52 m2.

Bên cạnh đó, các dự án của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và vùng Tây Nguyên được lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiều lần trong năm, không đúng quy định của Luật Đấu thầu; năng lực Ban quản lý dự án không đảm bảo quy định. Đó là chưa kể, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ chưa lập báo cáo quyết toán hoàn thành các công trình sửa chữa, cải tạo.

Ngoài ra, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ thực hiện dự án tăng cường năng lực vẫn còn một số khuyết điểm (nhật ký công trình chưa đúng quy định, cán bộ kỹ thuật không đúng đề xuất; chưa tập hợp hồ sơ thẩm tra một số thiết bị thay đổi xuất xứ so với hợp đồng theo quy định của Luật Xây dựng).

Nhiệt Băng
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục