Ngân hàng Chính sách nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo lên 100 triệu đồng/hộ

(ĐTCK) Đối tượng vay vốn theo Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn? Ngân hàng Chính sách xã hội đã nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo lên bao nhiêu? Mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm cho các cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn theo Nghị định 55 (đã sửa đổi) của Chính phủ là bao nhiêu?
Ngân hàng Chính sách nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo lên 100 triệu đồng/hộ

Theo Nghị định 55 và nghị định 116 của Chính phủ, một trong những biện pháp hỗ trợ của tổ chức tín dụng trong trường hợp khoản vay thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng là gì?

Trả lời:

Khách hàng vay vốn theo Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn là những đối tượng như sau: Cá nhân, hộ gia đình cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; Doanh nghiệp cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp; Các doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp.

Theo quy định hiện hành, Ngân hàng Chính sách xã hội đã nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm cho các cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn theo Nghị định 55 (đã sửa đổi) của Chính phủ tối đa là 200 triệu đồng

Theo Nghị định 55 và nghị định 116 của Chính phủ, một trong những biện pháp hỗ trợ của tổ chức tín dụng trong trường hợp khoản vay thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng là: Xem xét khoanh nợ không tính lãi tối đa 2 năm đối với các khoản vay nông nghiệp nông thôn thông thường; Xem xét khoanh nợ không tính lãi tối đa 3 năm đối với các khoản vay theo mô hình liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục