Ngân hàng Bản Việt triển khai “Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế số 9 – IFRS9”

(ĐTCK) Ngân hàng Bản Việt chính thức triển khai dự án “Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế số 9 (IFRS 9)” với sự tư vấn toàn diện của Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG (KPMG).
Ngân hàng Bản Việt triển khai “Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế số 9 – IFRS9”

IFRS 9 là một trong số các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế được ban hành bởi Uỷ ban Báo cáo Tài chính quốc tế IASB thay cho chuẩn mực cũ là IAS39 từ năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Theo dự thảo lộ trình IFRS do Bộ Tài chính công bố tháng 3/2019, từ sau năm 2025 trở đi IFRS được áp dụng đối với báo cáo tài chính hợp nhất. Chính vì vậy, Ngân hàng Bản Việt đã phối hợp với KPMG để xúc tiến triển khai một trong những chuẩn mực quan trọng nhất của IFRS 9: Công cụ tài chính.

IFRS 9 được coi là chuẩn mực "xương sống", có ảnh hưởng trọng yếu tới số liệu tài chính. Việc áp dụng IFRS 9 đi liền với những thay đổi tích cực về mô hình rủi ro tín dụng, tăng cường quản trị và kiểm soát quy trình kế toán, cũng như phối hợp chặt chẽ hơn giữa chức năng rủi ro và tài chính. Sau khi hoàn thành dự án này, Ngân hàng Bản Việt sẽ là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tuân thủ chuẩn mực IFRS 9.

Vân Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục