Ngân hàng Bản Việt đạt lợi nhuận 200 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch 2020

(ĐTCK) Theo công bố số liệu tài chính 2020 của Ngân hàng Bản Việt, các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đặt ra theo đúng cam kết với cổ đông tại đại hội cổ đông 2020.
Ngân hàng Bản Việt đạt lợi nhuận 200 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch 2020

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản ngân hàng tăng 18% so với 2019; huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 47 ngàn tỷ đồng, dư nợ cho vay hơn 40 ngàn tỷ đồng, tăng lần lượt là 24% và hơn 16% so với 2019.

Hoạt động bán lẻ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng với doanh thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu, tăng 58% so với 2019, trong đó thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng hơn 100%.

Các biện pháp quản lý chặt chẽ chi phí - kể cả siết chặt chi phí nhân sự, đồng thời tích cực xử lý, thu hồi nợ xấu (bao gồm cả nợ xấu VAMC mang về), qua đó tạo nguồn lực đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn trong dịch bệnh cũng đã được Ngân hàng Bản Việt rất chú trọng. So với 2019, tổng chi phí hoạt động chỉ tăng 1%.

Kết thúc năm 2020, lợi nhuận của Ngân hàng là 200 tỷ đồng, hoàn thành đúng kế hoạch được thông qua tại đại hội cổ đông 2020.

Đóng góp chính vào việc hoàn thành lợi nhuận đến từ sự tăng trưởng về quy mô tài sản và tăng trưởng quy mô tín dụng, thu nhập từ xử lý nợ và quản lý chặt chẽ chi phí hoạt động của Ngân hàng.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Ngân hàng Bản Việt trên thị trường năm 2020 đó chính là hoạt động chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả.

Cụ thể, Ngân hàng Bản Việt là ngân hàng đầu tiên thực hiện thí điểm định danh điện tử Khách hàng (eKYC) và mở tài khoản thanh toán trên thiết bị di động; chính thức cung cấp nền tảng cho ngân hàng số Timo; tiếp tục là đối tác cung cấp dịch vụ lớn cho các công ty fintech…

Những thành quả này đóng góp không nhỏ vào hiệu quả kinh doanh của ngân hàng 2020 khi số lượng giao dịch và giá trị giao dịch qua ngân hàng điện tử tăng lần lượt gấp 5 lần và 4,5 lần so với 2019. Tổng số lượng khách hàng của ngân hàng tăng gần 60%.

Bên cạnh đó, hàng loạt các hoạt động, quy trình được số hóa hoặc tăng mức độ tự động hóa đã thay đổi rất tích cực về hiệu quả, năng suất lao động tại Ngân hàng.

Mặc dù mua lại toàn bộ trái phiếu VAMC, nhưng nợ xấu của ngân hàng cũng ở mức 2.7% và không vượt chỉ tiêu định hướng 3% của NHNN.

Năm 2020, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Ngân hàng Bản Việt là ngân hàng thứ 7 hoàn thành sớm cả 3 trụ cột Basel II, và thuộc nhóm các ngân hàng đầu tiên triển khai dự án IFRS 9 - chuẩn mực tiên tiến trong báo cáo tài chính và hỗ trợ hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro.

Vân Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục