Năm Bảy Bảy (NBB): Quý I/2022, lợi nhuận lao dốc 95,2% sau khi CII thoái vốn

(ĐTCK) CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã chứng khoán NBB - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.
Năm Bảy Bảy (NBB): Quý I/2022, lợi nhuận lao dốc 95,2% sau khi CII thoái vốn

Theo đó, trong quý I/2022, công ty ghi nhận doanh thu đạt 75,79 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,54 tỷ đồng, lần lượt giảm 53,3% và 95,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 40,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 24,77 tỷ đồng về 37,04 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 27,43 tỷ đồng lên 27,69 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 418,3%, tương ứng tăng thêm 41,62 tỷ đồng lên 51,57 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 50%, tương ứng giảm 6,81 tỷ đồng về 6,82 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi âm 21,35 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 38,23 tỷ đồng. Như vậy, hoạt động kinh doanh cốt lõi không đủ trả lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong kỳ.

Trong năm 2022, công ty dự kiến tổng doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty chỉ hoàn thành 1,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của NBB tăng 27,2% so với đầu năm lên 5.564,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu dài hạn đạt 1.613,2 tỷ đồng, chiếm 29% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.591,1 tỷ đồng, chiếm 28,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.006,6 tỷ đồng, chiếm 18,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 796 tỷ đồng, chiếm 14,3% tổng tài sản và các tài sản khác.

Điểm đáng lưu ý, trong quý đầu năm, công ty tăng vay nợ 99,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.179,88 tỷ đồng lên 2.367 tỷ đồng và chiếm 42,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, có tới 1.500 tỷ đồng là nợ vay dài hạn.

Công ty mẹ thoái vốn trước khi công ty báo cáo lợi nhuận lao dốc

Tính tới 31/12/2021, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII – sàn HOSE) sở hữu 65,32% vốn điều lệ tại NBB và ghi nhận là đầu tư vào công ty con. Tuy nhiên, tới 31/3/2022, CII chỉ còn sở hữu 49% vốn điều lệ tại NBB và ghi nhận là công ty liên kết.

Như vậy, CII đã thoái vốn để chuyển từ công ty mẹ sang công ty liên kết tại NBB, trước khi NBB báo cáo lợi nhuận quý I/2022 lao dốc.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/4, cổ phiếu NBB giảm sàn 1.350 đồng về 18.350 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục