Năm 2024, Bình Định đặt mục tiêu thu hút mới 100 dự án đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
Năm 2023, Bình Định thu hút mới 85 dự án vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2024, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu thu hút mới 100 dự án, thành lập mới 1.000 doanh nghiệp.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, trong năm 2023, địa phương thu hút 6 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư 1.099,26 tỷ đồng (tương đương 46,2 triệu USD); điều chỉnh 5 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 46,5 triệu USD. Tính đến ngày 29/12/2023, Bình Định có 91 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,19 tỷ USD.

Ngoài ra, về dự án có vốn đầu tư trong nước, trong năm 2023, tỉnh Bình Định thu hút mới 79 dự án với tổng vốn đầu tư 15.350,85 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị và du lịch An Quang có tổng vốn đầu tư 5.229 tỷ đồng được trao giấy chứng nhận tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án Khu đô thị và du lịch An Quang có tổng vốn đầu tư 5.229 tỷ đồng được trao giấy chứng nhận tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 29/12/2023, toàn tỉnh Bình Định thu hút mới 85 dự án với vốn đăng ký 16.450,1 tỷ đồng, vượt 41,6% so với kế hoạch giao đầu năm 2023 là 60 dự án; thực hiện điều chỉnh 64 dự án với vốn tăng thêm 3.478,07 tỷ đồng.

“So với năm 2022, tổng số dự án thu hút mới trên toàn tỉnh tăng 4,9% về số dự án và giảm 16,3% về tổng vốn đăng ký (năm 2022 thu hút được 81 dự án, nhiều dự án thuộc bất động sản, với tổng vốn đăng ký khoảng 19.652 tỷ đồng)”, Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá.

Trong 85 dự án, có 23 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 2.874,1 tỷ đồng; 30 dự án trong cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 2.912.01 tỷ đồng; 32 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 10.663,99 tỷ đồng.

Tính đến ngày 27/12/2023, Bình Định đã có 1.084 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 8.799,7 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm trước, giảm 11,5% về số doanh nghiệp đăng ký và giảm 14,5% về vốn đăng ký).

Năm 2024, UBND tỉnh Bình Định giao chỉ tiêu toàn tỉnh thu hút 100 dự án, bao gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hút mới 70 dự án (tăng 38 dự án so với năm 2023), Ban Quản lý Khu kinh tế 30 dự án (tăng 2 dự án); đảm bảo 1.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đầu tư 10.000 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu này, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều biện pháp ngay từ đầu năm.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên liên lạc và hỗ trợ các thông tin, thủ tục pháp lý của 21 dự án trọng điểm mà UBND tỉnh Bình Định đã ký ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó dự kiến, UBND tỉnh Bình Định có thể chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án trong năm 2024.

Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục triển khai kêu gọi đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 dự án trong năm 2023 chưa thực hiện được.

Ngoài tiếp tục chủ động tiếp cận, mời gọi nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước tiến hành nghiên cứu, khảo sát và đề xuất các dự án trên địa bàn tỉnh; trong năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ mời các tổ chức uy tín như EUROCHAM, JICA, KOICA, AMCHAM, VKBIA…về khảo sát thực tế tại tỉnh Bình Định từ đó làm cầu nối đến các nhà đầu tư tiềm năng trên toàn thế giới.

“Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên đôn đốc các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp, ít nhất mỗi địa phương từ 20 - 30 ha/năm, nhằm đảm bảo diện tích đất sạch sẵn sàng thu hút đầu tư các dự án mới theo chủ trương của tỉnh”, đại diện Sở này cho hay.

Nguyễn Toàn
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục