Năm 2021, BIC đặt kế hoạch 2.830 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

(ĐTCK) ĐHĐCĐ Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã thông qua chiến lược kinh doanh năm 2021 với định hướng tăng tưởng gắn với hiệu quả hoạt động.
Năm 2021, BIC đặt kế hoạch 2.830 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

Theo đó, BIC phấn đấu đạt 2.830 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ (tăng trưởng 10,5% so với năm 2020), đồng thời tiếp tục duy trì có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Cổ tức năm 2021 dự kiến ở mức 10%.

Bên cạnh các giải pháp đã mang tới thành công trong năm 2020, năm 2021, BIC sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả trong việc phát triển mạng lưới các công ty thành viên cũng như các Ban tại Trụ sở chính; rà soát thể chế quản lý, xử lý nhanh các dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo an toàn hoạt động; đẩy nhanh việc chuyển đổi số, phát triển hệ thống công nghệ thông tin trên toàn hệ thống; nâng cao hiệu quả quản lý chi phí, gắn với chiến lược 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Trong đó, “Đổi mới, Sáng tạo, Phát triển bền vững” sẽ là phương châm xuyên suốt trong quá trình phát triển của BIC trong thời gian tới.

Năm 2020, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC đạt 2.562 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8% so với năm 2019, hoàn thành 105,6% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.363 tỷ đồng, tăng trưởng 17,3% so với năm ngoái (cao hơn gấp đôi mức tăng trưởng chung toàn thị trường). Với kết quả này, BIC đã vươn từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 7 trong top các công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 của BIC đạt 375 tỷ đồng, tăng trưởng 38,8% so với năm 2019, hoàn thành 155,7% kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ BIC đạt 364 tỷ đồng, tăng trưởng 38,9% so với năm ngoái.

Đặc biệt, năm 2020, BIC tiếp tục có lãi cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và được A.M. Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính ở mức B++…

N.Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục