Năm 2019, Traphaco đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng

(ĐTCK) Năm 2018 Traphaco, không ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận so với năm 2017.
Năm 2019, Traphaco đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng

Tin từ Traphaco (mã TRA) cho biết, Công ty sẽ hiện thực hóa các mục tiêu 2019 để từng bước đạt được các mục tiêu theo Chiến lược phát triển bền vững Traphaco giai đoạn 2017-2020 với các tiêu chí chính như: Doanh thu hợp nhất (không VAT) đạt 2.160 tỷ đồng, trong đó hàng sản xuất, gia công là 1.800 tỷ đồng, hàng khai thác độc quyền là 100 tỷ đồng và doanh thu được cộng từ công ty con là 260 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 228 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 180 tỷ đồng.

Theo ông Trần Túc Mã, Tổng giám đốc Traphaco, năm 2019 được lựa chọn là năm tập trung vào quản trị công ty để tạo cơ sở cho bước chuyển mình bứt phá thực hiện mục tiêu chiến lược.

Năm 2018 là năm khó khăn của ngành dược khi 10 công ty dược lớn niêm yết trên sàn chứng khoán, trong đó có Traphaco, không ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận so với năm 2017.

Cụ thể, các chỉ tiêu doanh thu cơ bản của Traphaco không đạt, kéo theo chỉ tiêu về giá trị hàng sản xuất tại các nhà máy, chỉ tiêu lợi nhuận cũng không đạt do chi phí khấu hao lớn và chi phí tài chính tăng mạnh. 

PV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục