Năm 2018, PTI đặt kế hoạch tăng trưởng gần 10%

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PTI đã thông qua báo cáo của ban điều hành với tổng doanh thu bảo hiểm năm 2017 của Công ty đạt 3.466 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch kinh doanh, tăng trưởng 3,5% so với năm 2016. 
Năm 2018, PTI đặt kế hoạch tăng trưởng gần 10%

Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 3.206 tỷ đồng và doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 146 tỷ đồng. Doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đạt 1.736 tỷ đồng, chiếm khoảng 54% tổng doanh thu PTI - mức tỷ trọng cao nhất trong 4 nghiệp vụ.

PTI tiếp tục giữ vững vị trí thứ 4 về tổng thị phần doanh thu bảo hiểm gốc và số 2 về nghiệp vụ xe cơ giới.

Lợi nhuận năm 2017 cũng tăng mạnh, đạt 180 tỷ đồng, hoàn thành 124% so với kế hoạch.

Đại hội cũng đã thông qua việc bầu bổ sung ông Park Suk Gou vào HĐQT, nâng tổng số thành viên của HĐQT lên con số 8 thành viên.

Năm 2017, PTI đã từng bước chuyển dịch thành công cơ cấu doanh thu các nghiệp vụ, giảm dần tỷ trọng doanh thu của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, tăng tỷ trọng các nghiệp vụ khác có hiệu quả hơn như con người, tài sản kỹ thuật.

PTI cũng đầu tư công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong công tác giám định bồi thường. Nhờ những ứng dụng này mà chi phí cho các hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PTI trong năm 2017 giảm 4% so với kế hoạch đầu năm.

Năm 2018, PTI đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.683 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm gốc đạt 3.530 tỷ đồng, tăng trưởng 9,9% so với năm 2017.

N.Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục