Năm 2018, Nhôm Lâm Đồng - TKV đạt doanh thu trên 2.994 tỷ đồng

(ĐTCK) Kết thúc năm 2018, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) hoàn thành vượt chi tiêu các kế hoạch đề ra.
Năm 2018, Nhôm Lâm Đồng - TKV đạt doanh thu trên 2.994 tỷ đồng

Cụ thể, năm 2018, toàn Công ty đã sản xuất 673.000 tấn alumin quy đổi, đạt 100,5% kế hoạch điều chỉnh, bằng 103,5% kế hoạch đầu năm và tăng 4,7% so với năm 2017; tiêu thụ 625.300 tấn, đạt 106,5% kế hoạch năm và bằng 109,2% so với năm 2017.

Tổng doanh thu dự kiến đạt 2.994,2 tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch và bằng 112% so với thực hiện năm 2017.

Liên quan kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, lãnh đạo LDA cho biết, Công ty đặt mục tiêu sản xuất 650.000 tấn alumin, tiêu thụ 610.000 tấn, doanh thu 3.317 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, Công ty tiếp tục duy trì sản xuất ổn định ở mức tải tối ưu kết hợp quản trị tốt về mặt công nghệ để đạt được các chỉ tiêu công nghệ và tiêu hao ở mức tối ưu. Phấn đấu hoàn thành và đạt được tốt hơn so với các chỉ tiêu kế hoạch đã được Tập đoàn TKV phê duyệt.

Mai Phương

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục