Mức xử phạt khi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh

(ĐTCK) Tôi xin hỏi, hành vi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh sẽ bị xử phạt ra sao? Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán áp đặt hạn mức cho 1 lần rút tiền tối thiểu là bao nhiêu đối với giao dịch liên ngân hàng? Đối với hành vi lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ, mua bán, tiết lộ, sử dụng trái phép thông tin thẻ ngân hàng của người khác, làm thẻ giả, thực hiện các giao dịch giả mạo, sẽ bị xử lý như thế nào?
Mức xử phạt khi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh

Trả lời:

Hành vi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 150 triệu đồng.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được áp đặt hạn mức cho 1 lần rút tiền tối thiểu đối với giao dịch liên ngân hàng với hạn mức là 3 triệu đồng.

Hành vi lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ, mua bán, tiết lộ, sử dụng trái phép thông tin thẻ ngân hàng của người khác, làm thẻ giả, thực hiện các giao dịch giả mạo, sẽ bị xử phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục