Mức cho vay tối đa theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg

(ĐTCK) Tôi xin hỏi, mục đích sử dụng, mức cho vay, lãi suất cho vay theo chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017 – 2020 là gì?
Ảnh Internet Ảnh Internet

Trả lời:

Theo chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017 – 2020:

- Người vay chỉ được vay vốn để sử dụng vào 01 trong các mục đích sau:

a) Đối với người vay vốn để tạo đất sản xuất: Vốn vay được sử dụng vào việc chi phí khai hoang, phục hóa, cải tạo đất sản xuất hoặc tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất.

b) Đối với người vay vốn để chuyển đổi nghề hoặc để phát triển sản xuất, kinh doanh: Vốn vay được sử dụng để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh ngành nghề không trái pháp luật (như: mua sắm máy móc, công cụ sản xuất, dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, buôn bán...). 

- Người vay có thể vay một hoặc nhiều lần nhưng tổng dư nợ cho vay không vượt quá mức cho vay tối đa áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ (Hiện nay, mức dư nợ cho vay tối đa đối với hộ nghèo là 50 triệu đồng/hộ).

- Lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục