Mức cho vay theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn

(ĐTCK) Đối tượng thụ hưởng theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn là gì? Điều kiện vay vốn, mức cho vay và lãi suất vay theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn?
Mức cho vay theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn

Trả lời:

- Đối tượng thụ hưởng theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn là các hộ gia đình theo quy định của Bộ luật Dân sự (bao gồm cả hộ gia đình làm kinh tế trang trại) không thuộc diện hộ nghèo (sau đây gọi chung là người vay vốn) thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn trong những lĩnh vực mà pháp luật không cấm. 

- Điều kiện vay vốn theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn là:

+ Người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh được Ủy ban nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh xác nhận.

+ Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

+ Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh.

- Mức cho vay theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đối với một hộ tối đa là 50 triệu đồng. Trong một số trường hợp cụ thể, mức cho vay của một hộ có thể trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng và phải thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay.

- Hiện nay, lãi suất vay vốn theo chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn áp dụng mức lãi suất cho vay 0,75%/tháng 9%/năm; Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất trong hạn.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục