Một số vấn đề về vay tín chấp

(ĐTCK) Tôi đang cần gấp một khoản vay, tôi có nên nộp hồ sơ vay tín chấp ở nhiều ngân hàng cùng thời điểm cho chắc chắn không? Cho vay trung và dài hạn,  người vay có cần xây dựng dự án, thể hiện mục đích, kế hoạch đầu tư và quá trình thực hiện dự án hay không?
Một số vấn đề về vay tín chấp

Một bộ phận dư nợ gốc bị quá hạn là gì và pháp luật có quy định cụ thể về hạn mức cho vay tối đa khi cho vay bổ sung vốn kinh doanh hay không? Mức thấu chi tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian tối đa là bao nhiêu năm?

Trả lời:

Khách hàng không nên nộp hồ sơ vay tín chấp ở nhiều ngân hàng cùng thời điểm.

Cho vay trung và dài hạn, ngân hàng sẽ yêu cầu người vay xây dựng dự án, thể hiện mục đích, kế hoạch đầu tư và quá trình thực hiện dự án.

Thông tin một bộ phận dư nợ gốc bị quá hạn là số dư nợ gốc mà khách hàng không trả được nợ đúng hạn theo thỏa thuận và không được tổ chức tín dụng chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Văn bản quy phạm pháp luật không quy định cụ thể về hạn mức cho vay tối đa khi cho vay bổ sung vốn kinh doanh và mức thấu chi tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian tối đa là 1 năm.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục