Mộc Châu Milk, quý II/2020 lợi nhuận 59,2 tỷ đồng, tăng 46,2%

(ĐTCK) Công ty cổ phần Giống bò Sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) công bố báo cáo tài chính quý II/2020.
Mộc Châu Milk, quý II/2020 lợi nhuận 59,2 tỷ đồng, tăng 46,2%

Theo đó, doanh thu trong kỳ là 734,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 59,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 2,4% và 46,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận sau thuế tăng 46,2% là do Công ty áp dụng các biện pháp tái cơ cấu hệ thống bán hàng, đánh giá và thay đổi các chính sách với nhà phân phối, giá bán sản phẩm cũng như tối ưu hoá các chi phí bán hàng, quản lý.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.366,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 106,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 7,6% và 40,8% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 74,7% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp tăng từ 17,7% lên mức 28,9% và biên lợi nhuận ròng tăng trưởng từ 5,9% lên 7,8%. Ngoài ra, chi phí bán hàng có dấu hiện tăng mạnh 88,7% lên mức 281,8 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh cải thiện, dòng tiền cũng có dấu hiệu cải thiện trong 6 tháng đầu năm 2020. Cụ thể, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương tới 202,4 tỷ đồng, so với cùng kỳ chỉ dương 37,9 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kỳ doanh nghiệp còn thực hiện chia trả cổ tức cho cổ đông 134,3 tỷ đồng.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 2,4% lên mức 1.098,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính trị giá 568,5 tỷ đồng, chiếm 51,8% tổng tài sản; tồn kho là 186,9 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản; tài sản cố định là 173,9 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 128,3 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản.

Trong kỳ khoản phải thu có dấu hiệu tăng mạnh 79,9% lên mức 128,3 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm doanh nghiệp có nghiệp vụ bán hàng cho CTCP Sữa Việt Nam – Nhà máy Sữa Tiên Sơn trị giá 139,8 tỷ đồng, cùng kỳ không có. Trong đó, phải thu của CTCP Sữa Việt Nam – Nhà máy Sữa Tiên Sơn là gần 18 tỷ đồng.

Gần đây, Mộc Châu Milk thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 668 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý, cổ đông chiến lược là nhóm cổ đông liên quan tới Vinamilk. Ngoài ra, Mộc Châu Milk còn dự kiến lên sàn HOSE trong thời gian tối đa 9 tháng kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục