Mộc Châu Milk chào bán gần 39,2 triệu cổ phiếu cho nhóm cổ đông Vinamilk

(ĐTCK) Công ty cổ phần Giống bò Sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) công bố nghị quyết về phát hành cổ phiếu cho 2 cổ đông chiến lược.
Mộc Châu Milk chào bán gần 39,2 triệu cổ phiếu cho nhóm cổ đông Vinamilk

Cụ thể, Mộc Châu Milk dự kiến phát hành gần 39,2 triệu cổ phiếu cho 2 cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần GTNfoods (Mã chứng khoán: GTN – sàn HOSE) và Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Mã chứng khoán: VNM – sàn HOSE).

Trong đó, chào bán cho GTNFoods là 29.454.210 cổ phiếu, chiếm 75,2% tổng số cổ phiếu chào bán, chào bán cho Vinamilk là 9.737.790 cổ phiếu, chiếm 24,8% tổng số cổ phiếu chào bán. Giá phát hành dự kiến là 30.000 đồng/cổ phiếu.

Mộc Châu Milk chào bán gần 39,2 triệu cổ phiếu cho nhóm cổ đông Vinamilk ảnh 1

Cơ cấu cổ đông sở hữu Mộc Châu Milk trước tăng vốn

Ngoài ra, trong Đại hội cổ đông bất thường, doanh nghiệp còn thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 3.340.000 cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cp, phát hành 668.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Trước tăng vốn, doanh nghiệp có tổng cộng 66.800.000 cổ phiếu, nhóm Vinamilk sở hữu 51%, tương đương với 34.068.000 cổ phiếu. Nếu nhóm cổ đông Vinamilk thực hiện toàn bộ quyền trong đợt phát hành, nhóm Vinamilk sẽ nhận được 1.703.400 cổ phiếu từ phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:05, nhận 39.192.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược (cổ đông chiến lược là GTN và Vinamilk). Như vậy, sau phát hành, nhóm cổ đông Vinamilk sở hữu 74.963.400 cổ phiếu, tương đương với 68,1% vốn điều lệ tại Mộc Châu Milk.

Mộc Châu Milk công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu trong kỳ là 734,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 59,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 2,4% và 46,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận sau thuế tăng 46,2% là do Công ty áp dụng các biện pháp tái cơ cấu hệ thống bán hàng, đánh giá và thay đổi các chính sách với nhà phân phối, giá bán sản phẩm cũng như tối ưu hoá các chi phí bán hàng, quản lý.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.366,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 106,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 7,6% và 40,8% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 74,7% kế hoạch lợi nhuận.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp tăng từ 17,7% lên mức 28,9% và biên lợi nhuận ròng tăng trưởng từ 5,9% lên 7,8%. Ngoài ra, chi phí bán hàng có dấu hiện tăng mạnh 88,7% lên mức 281,8 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh cải thiện, dòng tiền cũng có dấu hiệu cải thiện trong 6 tháng đầu năm 2020. Cụ thể, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương tới 202,4 tỷ đồng, so với cùng kỳ chỉ dương 37,9 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kỳ doanh nghiệp còn thực hiện chia trả cổ tức cho cổ đông 134,3 tỷ đồng.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 2,4% lên mức 1.098,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính trị giá 568,5 tỷ đồng, chiếm 51,8% tổng tài sản; tồn kho là 186,9 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản; tài sản cố định là 173,9 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 128,3 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản.

Trong kỳ khoản phải thu có dấu hiệu tăng mạnh 79,9% lên mức 128,3 tỷ đồng.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục