Mắc lỗi giao dịch trên thị trường chứng khoán, hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp, người có liên quan bị xử phạt

(ĐTCK) Chỉ trong ít ngày cuối tháng 3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCNKK) đã liên tiếp ra nhiều quyết định xử phạt hành chính với hàng loạt cá nhân, tổ chức, người có liên quan đến lãnh đạo các doanh nghiệp do các lỗi liên quan đến giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Mắc lỗi giao dịch trên thị trường chứng khoán, hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp, người có liên quan bị xử phạt

Cụ thể, trong ngày 30/3, UBCKNN đã ra các quyết định:

- Phạt tiền 30 triệu đồng đối với CTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín do, Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Theo đó, ngày 24/10/2019 CTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA) mua 2.100 cổ phiếu VLA, dẫn đến sở hữu tăng từ 117.100 cổ phiếu VLA (10,84%) lên 119.200 cổ phiếu VLA (11,034%), nhưng đến ngày 29/11/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu.

- Phạt 5 triệu đồng đối với bà Kiều Thị Thanh Mai – người có liên quan đến ông Kiều Hữu Dũng, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT) do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, từ ngày 03/01/2019 đến ngày 25/01/2019, bà Kiều Thị Thanh Mai mua 15.010 cổ phiếu FIT nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc dự kiến giao dịch.

- Phạt tiền 22,5 triệu đồng đối với ông Lê Khánh Trình, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường (KTT) do bán 130.000 cổ phiếu KTT vào ngày 13/11/2019. Nhưng đến ngày 25/11/2019 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch.

- Phạt 5 triệu đồng đối với bà Trương Thị Thanh Ngọc, cổ đông lớn của CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR) do báo cáo giao dịch không chính xác.

Cụ thể, Ngày 01/11/2019 bà Ngọc, nắm giữ 4.204.800 cổ phiếu TAR trước khi giao dịch và đã bán 62.200 cổ phiếu TAR, dẫn đến số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch là 4.142.600 cổ phiếu TAR. Tuy nhiên, tại báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn, bà Ngọc báo cáo số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch là 4.400.000 cổ phiếu TAR, đã bán 376.100 cổ phiếu TAR, dẫn đến số lượng cổ phiếu sau giao dịch là 4.023.900 cổ phiếu TAR và ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 07/11/2019.

Ngày tiếp theo 31/3, UBCKNN tiếp tục ra 2 quyết định xử phạt 2 cá nhân khác.

- Phạt tiền 22,5 triệu đồng đối với ông Đồng Quang Lực – người có liên quan đến bà Hoàng Thị Thúy, Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Xi măng La Hiên VVMI (CLH) do đăng ký bán 504.000 cổ phiếu CLH từ ngày 26/9/2019 đến ngày 25/10/2019 và đã thực hiện bán 141.100 cổ phiếu CLH từ ngày 26/9/2019 đến ngày 25/10/2019, tuy nhiên, ngày 15/11/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch và lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Đồng Quang Lực.

- Phạt tiền 31,25 triệu đồng đối với ông Nguyễn Minh Hải do báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 17/12/2019, ông Nguyễn Minh Hải bán 65.200 cổ phiếu TDT của CTCP Đầu tư và Phát triển TDT làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,09% xuống 4,27% và không còn là cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và phát triển TDT, tuy nhiên, đến ngày 13/01/2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo khi không còn là cổ đông lớn của ông Hải.

Trước đó, vào ngày 27/3, UBCKNN cũng đã ra quyết định đang chú ý về việc xử phạt hành chính đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM) với tổng số tiền 270 triệu đồng.

Theo đó, phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. FTM không công bố thông tin (CBTT) đối với Nghị quyết HĐQT ngày 12/04/2019 liên quan đến vay/cấp tín dụng với ngân hàng).

Phạt tiền 100 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông, người có liên quan của cổ đông, người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, trong năm 2018, Công ty cung cấp các khoản vay cho CTCP Tập đoàn Đại Cường và CTCP Bất động sản New City là các tổ chức có liên quan của cổ đông Công ty; cung cấp khoản vay cho bà Lê Thị Cúc là cổ đông cá nhân của Công ty; Giao dịch trong năm 2018 giữa Công ty và CTCP Bất động sản Đại Cường (là tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT Công ty) chưa được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT Công ty chấp thuận.

Phạt tiền 85 triệu đồng do Công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 đã được Công bố thông tin ngày 21/01/2019: Công ty báo cáo không có giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây; không có giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ.

Tuy nhiên, trong năm 2018, Công ty có giao dịch với CTCP Tập đoàn Đại Cường là tổ chức mà thành viên HĐQT Công ty là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây; và có giao dịch với CTCP Bất động sản Đại Cường là tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT Công ty.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục