Louis Capital (TGG): Quý III/2021, thoát lỗ nhờ lãi hoạt động tài chính đột biến

(ĐTCK) CTCP Louis Capital (TGG – sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý III/2021.

Theo đó, trong quý III/2021, TGG ghi nhận doanh thu đạt 166,8 tỷ đồng, tăng 6.257% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 21,2 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,27 tỷ đồng. Trong đó, mặc dù doanh thu tăng cao nhưng biên lợi nhuận gộp lại giảm mạnh từ 0,9% về chỉ còn 0,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 1.932,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 0,4 tỷ đồng lên 0,46 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 21.940,3%, tương ứng tăng thêm 38,6 tỷ đồng lên 38,79 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (Lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp). Trong quý III/2021, TGG tiếp tục ghi nhận lỗ 454,7 triệu đồng so với cùng kỳ lỗ 366,5 triệu đồng. Như vậy, công ty chỉ thoát lỗ nhờ vào hoạt động tài chính đột biến.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 184,7 tỷ đồng, tăng 2.612,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 4 tỷ đồng.

Louis Capital (TGG): Quý III/2021, thoát lỗ nhờ lãi hoạt động tài chính đột biến ảnh 1

Cơ cấu doanh thu của TGG trong 9 tháng đầu năm 2021

Trong 9 tháng đầu năm, công ty có thuyết minh mặc dù có ghi nhận doanh thu thêm lĩnh vực bán gạo lên tới 166,76 tỷ đồng nhưng lợi nhuận gộp chỉ là 460 triệu, gần như không đáng kể. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng 37,18 tỷ đồng lên 38,97 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý ghi nhận lãi bán các khoản đầu tư là 38,97 tỷ đồng so với cùng kỳ chỉ có 5 triệu đồng.

Không những kết quả kinh doanh cốt lõi lỗ. Trong quý III/2021, công ty ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 174,7 tỷ đồng. Nguyên nhận dòng tiền âm chủ yếu do tăng đầu tư vào chứng khoán.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản tăng 147% so với đầu năm lên 635,9 tỷ đồng. Trong đó, chứng khoán kinh doanh ngắn hạn đạt 313,2 tỷ đồng, chiếm 49,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 207,5 tỷ đồng, chiếm 32,6% tổng tài sản.

Trong kỳ, chứng khoán kinh doanh ngắn hạn tăng thêm 313,2 tỷ đồng so với đầu năm không có, tăng lên 313,2 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 254,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 148,9 tỷ đồng lên 207,5 tỷ đồng. Chính vì hai khoản mục này tăng kỷ lục dẫn tới dòng tiền kinh doanh quý III/2021 âm tới 174,7 tỷ đồng.

Louis Capital (TGG): Quý III/2021, thoát lỗ nhờ lãi hoạt động tài chính đột biến ảnh 2

Chứng khoán kinh doanh của TGG tới 30/9/2021

Mặc dù dùng 313,2 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán kinh doanh, chiếm tới 49,3% tổng tài sản của công ty. Tuy nhiên, TGG đã không thuyết minh chi tiết danh mục những khoản đầu tư chủ yếu cho nhà đầu tư biết.

Louis Capital (TGG): Quý III/2021, thoát lỗ nhờ lãi hoạt động tài chính đột biến ảnh 3

Cổ phiếu TGG liên tục giảm sàn từ 22/9 tới nay

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu TGG giảm sàn 2.000 đồng về 26.900 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục