Lộc Trời (LTG): 6 tháng đầu năm lợi nhuận tăng 101,7% lên 229,1 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã chứng khoán LTG - UPCoM) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Lộc Trời (LTG): 6 tháng đầu năm lợi nhuận tăng 101,7% lên 229,1 tỷ đồng

Theo đó, trong quý II/2021, LTG ghi nhận doanh thu đạt 2.724,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45,5 tỷ đồng, lần lượt bằng 185,7% và 30,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, lợi nhuận gộp điều chỉnh 12,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 50,6 tỷ đồng về 348,1 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 33,1%, tương ứng tăng thêm 14 tỷ đồng lên 56,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 19,2%, tương ứng tăng 41,3 tỷ đồng lên 256,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, LTG ghi nhận doanh thu đạt 5.121,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 229,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 132,8% và 101,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, LTG đặt hai kế hoạch kinh doanh nhưng cùng kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 400 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, LTG đã hoàn thành được 57,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của LTG tăng 22,8% so với đầu năm lên 8.498,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 4.210,3 tỷ đồng, chiếm 49,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.501,4 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.409,7 tỷ đồng, chiếm 16,6% tổng tài sản.

Lộc Trời (LTG): 6 tháng đầu năm lợi nhuận tăng 101,7% lên 229,1 tỷ đồng ảnh 1

Tồn kho của LTG tới 30/6/2021

Trong kỳ, tồn kho tăng 68,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.709,5 tỷ đồng lên 4.210,3 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho tăng chủ yếu là thành phẩm, nguyên liệu so với đầu năm.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 75,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.551,8 tỷ đồng lên 3.606,7 tỷ đồng và chiếm 42,4% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/8, cổ phiếu LTG giảm 1.400 đồng về 38.300 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục