LILAMA (LLM): Doanh thu vượt 100% kế hoạch, kinh doanh có lãi sau 2 năm lỗ liên tiếp

(ĐTCK) Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA, mã chứng khoán LLM - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2020.
LILAMA (LLM): Doanh thu vượt 100% kế hoạch, kinh doanh có lãi sau 2 năm lỗ liên tiếp

Theo đó, quý IV/2020, LILAMA ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.786 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm 20,1% dẫn tới lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp dịch vụ của LILAMA giảm mạnh 69,8%, từ 221,5 tỷ đồng xuống 67 tỷ đồng.

Kỳ này, LILAMA không ghi nhận chi phí bán hàng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm tới 85,4%, từ 222,8 tỷ đồng xuống 32,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính giảm 20,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 11,3 tỷ đồng.

Kết thúc quý IV/2020, LILAMA ghi nhận lỗ sau thuế 2,86 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 5,76 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ ghi nhận 3,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát là âm 6,26 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần của LILAMA đạt 6.103 tỷ đồng, giảm 13,3% so với năm 2019.

Trong đó, cả chi phí giá vốn hàng bán, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm khá mạnh nên lợi nhuận sau thuế đạt 20,3 tỷ đồng, trong khi năm 2019 lỗ 86,2 tỷ đồng và năm 2018 lỗ gần 190 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, LILAMA đã hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu thuần 100% và đạt 84,6% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của LILAMA giảm 542 tỷ đồng, từ 8.175 tỷ đồng ghi nhận từ đầu năm xuống 7.615 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đến thời điểm hiện tại là 6.515 tỷ đồng, giảm 7,5% so với đầu năm, trong đó nợ ngắn hạn là 6.491 tỷ đồng, dài hạn là 23,8 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 03/02, thị giá cổ phiếu LLM giảm 9,5% xuống mức 18.000 đồng/CP.

Kiều Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục