Licogi13 bán điện mặt trời từ Nhà máy LIG Quảng Trị cho EVN

(ĐTCK) Công ty cổ phần Licogi 13 (mã LIG, sàn HNX) và Công ty Mua bán điện thuộc EVN đã tổ chức lễ ký kết Hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị. 
Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị có tổng mức đầu tư 1.087 tỷ đồng Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị có tổng mức đầu tư 1.087 tỷ đồng

Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị được xây dựng tại xã Gio Hải và xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.087 tỷ đồng. Công suất định mức của Nhà máy là 49,5MW; điện năng sản xuất hàng năm dự kiến 67,63 triệu kWh/năm, điện áp đấu nối 110kV. Dự kiến nhà máy được vận hành thương mại vào tháng 5/2019.

Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giao cho Công ty cổ phần Licogi 13 làm chủ đầu tư theo Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 8/6/2018.

Trước khi ký hợp đồng chính thức, cuối tháng 9/2018, Công ty Mua bán điện và Licogi 13 đã ký tắt dự thảo Hợp đồng mua bán điện theo nguyên tắc giá điện mua bán được áp dụng theo Quyết định số 11/QĐ-TTgCP ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Theo đó, nếu Nhà máy điện vận hành thương mại trước ngày 30/6/2019, giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 2.086 đồng/1kWh và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Trường hợp Nhà máy điện vận hành thương mại sau ngày 30/6/2019, hai bên sẽ thảo luận và thống nhất sau khi có hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyển về cơ chế giá điện cho giai đoạn này.

Chí Tín

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục