Lập Đoàn kiểm tra liên ngành nắm lượng gạo hàng hóa tại các cảng

Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ làm việc với Tổng cục Hải quan và các cơ quan liên quan để nắm tình hình về lượng gạo hàng hóa tại các cảng nhằm phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo, thời gian kiểm tra từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2020.
Đoàn kiểm tra liên ngành về lượng gạo hàng hóa tại các cảng sẽ kéo dài từ 20 đến 24/4/2020. Đoàn kiểm tra liên ngành về lượng gạo hàng hóa tại các cảng sẽ kéo dài từ 20 đến 24/4/2020.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với một số cơ quan có liên quan để nắm tình hình về lượng gạo hàng hóa tại các cảng phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo. Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh làm Trưởng đoàn.

Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành có thành viên là đại diện Bộ Tài chính, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Bộ Công an, đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam - Thành viên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1106/QĐ-BCT ngày 10 tháng 4 năm 2020 công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020 và có văn bản số 2581/BCT-XNK ngày 10 tháng 4 năm 2020 gửi đến Bộ Tài chính đề nghị phối hợp triển khai thực hiện.

Trong những ngày qua, Bộ Công Thương nhận được nhiều văn bản của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phản ánh việc đăng ký tờ khai hải quan đã xuất hiện một số bất cập như: thương nhân không được thông báo về thời gian bắt đầu tiếp nhận tờ khai xuất khẩu nên không đăng ký được kịp thời, hoặc không tiếp cận được hệ thống (báo lỗi); cá biệt có trường hợp đã đăng ký được nhưng sau đó lại bị mất tờ khai trên hệ thống…

Bộ Công Thương cũng đã có văn bản số 2683/BCT-XNK ngày 15 tháng 4 năm 2020 gửi Bộ Tài chính triển khai về việc thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020, theo đó đã chuyển Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền được giao đối với phản ánh, kiến nghị của các thương nhân xuất khẩu gạo.

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, theo đó, giao Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án điều hành xuất khẩu gạo trong tháng 5 năm 2020), đồng thời triển khai công tác phối hợp với Bộ Tài chính để thực hiện điểm 3 văn bản số 2827/VPCP-KTTH, Bộ Công Thương quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành.

Theo đó, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với cơ quan hải quan và một số cơ quan có liên quan để nắm tình hình về lượng gạo hàng hóa tại các cảng, trên cơ sở đó, xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình xuất khẩu gạo tháng 4 năm 2020 và phương án điều hành xuất khẩu gạo trong tháng 5 năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hải Yến
Baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục