Lãi suất cho vay theo chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm

(ĐTCK) Xin cho biết, lãi suất cho vay theo chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là bao nhiêu? Phương thức cho vay theo chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là gì?
Ảnh Internet Ảnh Internet

Trả lời:

- Hiện nay, lãi suất cho vay theo chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 0,55%/tháng. Đối với các trường hợp sau đây được vay với mức lãi suất 0,275%/tháng:

+ Người lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật;

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật;

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số;

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số.

 Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

- Phương thức cho vay theo chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; Hộ gia đình hoặc người lao động vay vốn thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam và Hội người mù Việt Nam quản lý: NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp tại trụ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh hoặc trụ sở Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH cấp huyện.

Đối với người lao động vay vốn thuộc nguồn vốn do: UBND cấp tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam quản lý: NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị - xã hội và thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn theo quy định hiện hành của NHCSXH. 

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục