KLF dự kiến phát hành tăng vốn thêm 980 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo dự kiến, Công ty sẽ chào bán cho cả cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư riêng lẻ để huy động 980 tỷ đồng trong thời gian tới đây.
KLF dự kiến phát hành tăng vốn thêm 980 tỷ đồng

Vừa qua, Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (mã KLF) đã có Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017, với thời gian chốt danh sách dự kiến là ngày 10/10/2017.

Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông là thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trao đổi với Đầu tư Chứng khoán, đại diện KLF cho biết, một trong những nội dung quan trọng của cuộc họp lần này là trình kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Theo dự kiến, Công ty sẽ trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ.

Cụ thể, KLF sẽ phát hành 450 tỷ đồng cổ phần cho cổ đông hiện hữu, và chào bán riêng lẻ 530 tỷ đồng cho các cổ đông khác. Tổng khối lượng phát hành 980 tỷ đồng.

Nguồn tin cho biết, lượng vốn thu được sẽ bổ sung vốn lưu động cho Công ty cũng như đáp ứng nhu cầu đầu tư của Công ty trong thời gian tới đây.

Trúc Chi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục