KienlongBank: Đẩy mạnh triển khai sản phẩm số hóa

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK)  KienlongBank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024. Với mục tiêu phát triển bền vững, ĐHCĐ KienlongBank đã nhất trí thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 800 tỷ đồng trong năm nay.
KienlongBank nỗ lực số hóa sản phẩm, dịch vụ và cung cấp trải nghiệm ưu việt tới khách hàng KienlongBank nỗ lực số hóa sản phẩm, dịch vụ và cung cấp trải nghiệm ưu việt tới khách hàng

Vững vị thế trong một năm đầy biến động

Báo cáo tại ĐHCĐ, lãnh đạo KienlongBank cho biết, năm 2023 được ghi nhận là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, bám sát các giải pháp điều hành kinh tế, chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, KienlongBank đã hoàn thành mục tiêu kế hoạch lợi nhuận năm được ĐHCĐ thông qua.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của KienlongBank đạt 86.972 tỷ đồng; tiền gửi của khách hàng đạt 56.897 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 52.580 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 đạt 719 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của KienlongBank duy trì ở mức dưới 1,42% - thuộc nhóm thấp trên thị trường, đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Myshop - bộ giải pháp quản lý tài chính chuỗi cửa hàng KienlongBank

Myshop - bộ giải pháp quản lý tài chính chuỗi cửa hàng KienlongBank

Để đạt được kết quả trên, trong năm 2023, KienlongBank đã tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ; xem xét ưu tiên cấp tín dụng theo Danh mục phân loại xanh, cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; kiểm soát chặt chẽ tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Cùng với đó, thông qua việc dịch chuyển cơ cấu dư nợ cho thấy Ngân hàng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tham gia chuỗi giá trị, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, phát triển kinh doanh.

Ngoài ra, năm 2023 cũng là năm ghi nhận những nỗ lực chung tay của KienlongBank trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi 8 lần liên tục thực hiện giảm lãi suất cho vay với tổng mức giảm trên 3%/năm, vượt mục tiêu mà Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đề ra (từ 1,5-2%/năm).

Năm 2024: đẩy mạnh triển khai các sản phẩm số hoá

Với mục tiêu trở thành một ngân hàng số hiện đại, KienlongBank sẽ tiếp tục phát triển, đưa các sản phẩm MyShop và thiết bị phần cứng Paybox trở thành những sản phẩm số tiêu biểu, hàng đầu trên thị trường.

Kỳ vọng vào đà phục hồi của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024, bám sát các giải pháp điều hành kinh tế, chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong năm 2024, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng để phát triển, KienlongBank đặt mục tiêu thận trọng với chỉ tiêu tổng tài sản đạt 90.000 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng được KienlongBank kỳ vọng ở mức 14,11% so với năm trước, đạt 60.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 800 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cũng tại ĐHCĐ, các cổ đông đã thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 nhằm tập trung tăng cường năng lực giám sát, quản trị, kiện toàn bộ máy nâng cao hơn nữa kết quả đáp ứng các thông lệ về quản trị theo các chuẩn mực hoạt động ngân hàng về ESG, làm tiền đề triển khai các giai đoạn nâng cao hơn. Việc kiện toàn cơ cấu quản trị cũng giúp ngân hàng đẩy nhanh mục tiêu trở thành một ngân hàng số hiện đại, toàn diện vào năm 2025 cũng như sớm đáp ứng yêu cầu của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 sắp có hiệu lực.

Với mục tiêu đưa KienlongBank trở thành một ngân hàng số hiện đại, tiên phong trong lĩnh vực số hóa sản phẩm, dịch vụ và cung cấp trải nghiệm ưu việt tới khách hàng, năm 2024, KienlongBank sẽ đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó nổi bật là sản phẩm MyShop và thiết bị phần cứng Paybox. Mục tiêu trong năm nay, KienlongBank sẽ tiếp tục phát triển và đưa sản phẩm này trở thành một trong những sản phẩm số tiêu biểu, hàng đầu trên thị trường, mở rộng tệp khách hàng và đi đúng chủ trương Ngân hàng số thân thiện - hiệu quả.

Kết quả kinh doanh năm 2023 là thành quả và sự nỗ lực của tập thể KienlongBank, giúp mang lại một nền móng vững chắc. Trên tinh thần thượng tôn pháp luật và hướng đến hoạt động kinh doanh an toàn, bền vững, ĐHCĐ đã nhất trí thông qua kế hoạch và định hướng cho năm 2024. Chặng đường phía trước là một giai đoạn rất quan trọng đối với sự phát triển của KienlongBank, nhưng với sự đồng sức, chung lòng của toàn thể cổ đông, Ban lãnh đạo và hơn 5.000 cán bộ nhân viên, cộng tác viên, KienlongBank đã sẵn sàng bứt phá về tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của KienlongBank, lãi trước thuế Ngân hàng đạt gần 214 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý đầu năm, hoạt động chính của Ngân hàng xấp xỉ cùng kỳ năm trước, ghi nhận gần 613 tỷ đồng. Đồng thời, hoạt động dịch vụ cũng đi ngang khi lợi nhuận hơn 113 tỷ đồng. Kinh doanh ngoại hối là hoạt động tăng trưởng nhất của KienlongBank khi thu được hơn 11 tỷ đồng lãi, trong khi cùng kỳ chỉ thu được 575 triệu đồng. Hoạt động khác là mảng tăng trưởng tiếp theo với gần 28 tỷ đồng lãi, gấp 2,1 lần cùng kỳ nhờ tăng thu nợ khó đòi đã xử lý bằng dự phòng rủi ro. Chi phí hoạt động của Ngân hàng giảm 2% so với cùng kỳ, nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng đến 28%, trích lập gần 112 tỷ đồng.

So với kế hoạch 800 tỷ đồng lãi trước thuế đề ra cho cả năm 2024, KienlongBank đã thực hiện được gần 27% mục tiêu trong quý đầu năm nay.

Tính đến 31/3/2024, tổng tài sản của KienlongBank nhích nhẹ 1% so với đầu năm, lên gần 87.581 tỷ đồng. Trong khi cho vay khách hàng tăng 3%, tiền gửi khách hàng giảm 1%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ từ mức 1,93% của đầu năm tăng lên 2,46% vào cuối năm trong bối cảnh nợ xấu toàn ngành có xu hướng tăng.

Linh Nguyễn
Theo Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam 2024

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục