Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam - Nhật Bản

Trưởng ban Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản với Trưởng ban Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Phó Trưởng ban Thường trực là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản với Trưởng ban Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Phó Trưởng ban Thường trực là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1083/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 1/2/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Ban Chỉ đạo).

Cụ thể, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với thành phần gồm Trưởng ban Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Phó Trưởng ban Thường trực là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Các Ủy viên gồm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ tài chính; ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ủy viên mời là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.    

Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hiện đang tập trung vào việc phát triển 6 ngành công nghiệp, bao gồm: Chế biến nông, thủy sản; Điện tử; Ôtô và phụ tùng ôtô; Công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng; Đóng tàu; Máy nông nghiệp.

Chiến lược được xây dựng và thực hiện với sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và nhiều cơ quan Nhật Bản khác trên cơ sở tham vấn doanh nghiệp và các nhà khoa học.

Theo Quyết định số 158/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ trong nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những nhiệm vụ liên quan đến thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ đề ra các định hướng, giải pháp lớn để thực hiện Chiến lược, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những vấn đề quan trọng, liên ngành cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chiến lược và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các biện pháp xử lý thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo thực hiện thành công Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Bộ, ngành xây dựng và hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên trong Chiến lược; tháo gỡ các vấn đề quan trọng, liên ngành để thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch hành động phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên trong Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Anh Ngọc
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục