Khách sạn Đông Á (DAH) lên kế hoạch phát hành 50 triệu cổ phiếu để bổ sung vốn cho các dự án

(ĐTCK) Sáng 12/5/2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH - sàn HOSE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại khách sạn Đông Á, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Khách sạn Đông Á Plaza sẽ được nâng cấp lên thành khách sạn 5 sao. Khách sạn Đông Á Plaza sẽ được nâng cấp lên thành khách sạn 5 sao.

Năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh của Đông Á đều không đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra và suy giảm mạnh so với năm 2019.

Cụ thể, tổng tài sản 613,5 tỷ đồng (năm 2019 là 624 tỷ đồng); doanh thu bán hàng 12,3 tỷ đồng (giảm mạnh so với mức 117,4 tỷ đồng năm 2019); lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ âm 21,2 tỷ đồng (năm 2019 đạt 14,4 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế âm 33,1 tỷ đồng (năm 20219 lãi 609 triệu đồng).

Do thua lỗ năm 2020, trong khi lợi nhuận các năm trước để lại không bù đắp được nên năm 2020 Đông Á không thực hiện phân phối lợi nhuận. Đồng thời, HĐQT, Ban kiểm soát doanh nghiệp cũng không nhận thù lao.

Tại đại hội, Đông Á đã thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như vốn điều lệ 842 tỷ đồng; doanh thu thuần 505 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 43 tỷ đồng.

Đông Á cũng đặt mục tiêu phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ, mệnh giá 10.000 đồng/cp, thu về 500 tỷ đồng, đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Dự kiến, số tiền thu về từ phát hành cổ phiếu sẽ được Đông Á sử dụng để bổ sung vốn cho dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng Đông Á Resort (50 tỷ đồng); bổ sung vốn sửa chữa, nâng cấp khách sạn Đông Á (150 tỷ đồng); bổ sung vốn lưu động (300 tỷ đồng).

Năm 2021, ngoài việc tái cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp, Đông Á sẽ lên kế hoạch nâng cấp, sửa chữa khách sạn Đông Á Plaza (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) thành khách sạn 5 sao, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho dự án bất động sản nghỉ dưỡng Đông Á Resort (Thái Nguyên).

Doanh nghiệp sẽ thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh, nâng room của khối ngoại lên 100% để tìm kiếm đối tác chiến lược.

Diễn biến đáng lưu ý tại Đại hội lần này của Đông Á là miễn nhiệm toàn bộ HĐQT, Ban Kiểm soát đương nhiệm và thực hiện bầu mới. Theo đó, nhóm cổ đông mới sẽ nắm giữ các vị trí này và tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp trong thời gian tới.

Thành Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục