KDF trình kế hoạch niêm yết trên HOSE

(ĐTCK) Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông CTCP Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF), tại thời điểm 01/10/2018, KDF sẽ cơ bản thỏa mãn các điều kiện để niêm yết trên sàn HOSE. 
Ảnh Internet Ảnh Internet

Theo đó, HĐQT KDF có tờ trình về việc hủy giao dịch cổ phiếu KDF trên UPCoM và chuyển sang niêm yết trên HOSE. Số lượng niêm yết là 56 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 10/2018 cho tới tháng 04/2019.

Tại Đại hội tới, KDF cũng sẽ tiến hành thông qua việc từ nhiệm của ông Kelly Yin Hon Wong trong vai trò thành viên Ban Kiểm soát. Đại hội sẽ được tổ chức ngày 18/6/2018.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 195 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 12%. Cổ tức dự kiến 14% bằng tiền mặt.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục