KDC lãi ròng hợp nhất 9 tháng đạt 453 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Kinh Đô (mã KDC – HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2014.
KDC lãi ròng hợp nhất 9 tháng đạt 453 tỷ đồng

Theo đó, trong quý III, KDC đạt 1.872 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với cùng kỳ 2013. Giá vốn hàng bán trong kỳ tăng 11%, lên 950 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp đạt 922 tỷ đồng, tăng 5%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 32%, đạt 40 tỷ đồng, còn chi phí tài chính lại giảm 56% xuống 5,2 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và chi chí quản lý cùng tăng 4% và 11% lên tương ứng 439 tỷ đồng và 107 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ KDC đạt 358,8 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2013.

Lũy kế 9 tháng 2014, KDC đạt 3.669 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 7% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 453,39 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ đạt 452,89 tỷ đồng, tăng 12% so với 9 tháng 2013.

Tính đến 30/9/2014, KDC có 2.715 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 39% so với đầu năm, các khoản phải thu cũng tăng 43% lên 1.305 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 8.103 tỷ đồng, tăng 27%.

Trong kỳ, KDC có phát sinh khoản tiền gửi có kỳ hạn 700 tỷ đồng, kéo khoản đầu tư dài hạn tăng mạnh từ 15 tỷ lên 709 tỷ đồng.

Cuối quý, vay và nợ ngắn hạn của KDC giảm 22% xuống còn 314 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.022,5 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 2.566,6 tỷ đồng.

N.Tùng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục