INN chịu tác động mạnh từ chính sách của Trung Quốc

(ĐTCK) Giá giấy bao bì gần đây biến động mạnh theo chiều tăng giá do Trung Quốc ngừng cấp giấy phép mới đối với việc nhập khẩu các loại giấy phế liệu sẽ có tác động không nhỏ tới hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (INN).
INN chịu tác động mạnh từ chính sách của Trung Quốc

Đại hội đồng cổ đông INN mới đây đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 960 tỷ đồng, giảm 1,8%; lợi nhuận trước thuế 91 tỷ đồng, tăng 0,1% so với năm 2017); cổ tức thấp nhất 18% (bằng tiền mặt và cổ phiếu).

Năm 2017, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của INN lần lượt đạt 978 tỷ đồng và 73 tỷ đồng.

Quý I/2018, doanh thu của Công ty đạt 259 tỷ đồng, tăng 19,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng, giảm 4,7% so với quý I/2017 và bằng 22% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018.

Đại hội đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2018 bằng hình thức chào bán tối đa 3.240.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/CP theo tỷ lệ 10:3 và phát hành cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tối đa 720.000 cổ phần với giá 10.000 đồng/CP. Sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phần cho cổ đông, cán bộ, nhân viên, vốn điều lệ của INN sẽ tăng từ 108 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng (tăng 66,7%).

INN cho biết, dự án đầu tư Nhà máy Hưng Yên đã hoàn thành giai đoạn I; trong đó, quý III và IV/2017 đầu tư thêm 2 máy in công nghệ ống đồng sản xuất bao bì màng phức hợp. Giai đoạn II của nhà máy sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2023.

Ngọc Sơn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục