IBSC đặt mục tiêu tăng vốn lên 1.741,6 tỷ đồng trong năm 2019

(ĐTCK) Một trong những nội dung đáng chú ý vừa được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán IB- IBSC (mã chứng khoán VIX - sàn HNX) diễn ra sáng nay (10/4), thông qua là đặt mục tiêu tăng vốn lên 1.741,6 tỷ đồng trong năm 2019.
IBSC đặt mục tiêu tăng vốn lên 1.741,6 tỷ đồng trong năm 2019

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của IBSC đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán. Theo đó, năm 2018, IBSC đạt 466,8 tỷ đồng doanh thu, 216,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt vượt 3% và 125% so với kế hoạch đề ra. Năm 2018, IBSC ghi nhận lãi cơ bản đạt 2.675 đồng/cổ phiếu, tăng 146% so với kế hoạch.

Trong năm 2018, trên cơ sở các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, vào tháng 6/2018, IBSC đã thực hiện thành công phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 10% cho cổ đông, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 809,6 tỷ đồng.

Đặc biệt, vào tháng 1/2019 vừa qua, IBSC đã thực hiện thành công tăng vốn thêm 200 tỷ đồng thông qua phương thức phát hành trái phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Vốn điều lệ của IBSC kể từ ngày 1/2/2019 là hơn 1.009,6 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ, IBSC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với hơn 219 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Để thực hiện thành công kế hoạch này, IBSC sẽ tập trung phát triển 4 trụ cột gồm: môi giới chứng khoán và dịch vụ chứng khoán, dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng đầu tư, đầu tư tự doanh theo hướng thận trọng kết hợp với nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro.

Cùng với nâng cao năng lực tài chính, tiếp tục đầu tư và hoàn thiện hệ thống phần mềm giao dịch, IBSC sẽ tăng cường chế độ đãi ngộ và thu hút nhân tài.

Trong đó ưu tiên nguồn lực cho hoạt động môi giới, dịch vụ tài chính và tư vấn để tiếp tục thay đổi cơ cấu doanh thu theo hướng tăng tỷ trọng doanh thu từ các mảng dịch vụ, tư vấn, tiến tới cân bằng với doanh thu từ hoạt động tự doanh.

Bên cạnh đó, Đại hội còn thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019, sẽ được chia làm 2 đợt.

Đợt 1, IBSC sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:15 (tương ứng với tỷ lệ 15%), dự kiến thực hiện trong quý II/2019. Vốn điều lệ sau khi tăng đợt 1 dự kiến là trên 1.161 tỷ đồng.

Đợt 2, Công ty sẽ chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Đợt tăng vốn này dự kiến thực hiện trong quý III-IV/2019, sau khi hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu. Thực hiện thành công đợt tăng vốn này, vốn điều lệ của IBSC dự kiến là hơn 1.741,6 tỷ đồng.

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được IBSC sử dụng cho đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu sẽ IPO, thoái vốn nhà nước giai đoạn 2019-2020 và các năm tiếp theo; mở rộng các hoạt động nghiệp vụ; nâng cao năng lực tài chính cho Công ty; đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin…

Cùng với thông qua tiếp tục triển khai sản phẩm Chứng quyền có đảm bảo, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của IBSC còn thông qua việc triển khai thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Đây là những sản phẩm mới hứa hẹn sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong tương lai.

Tân Văn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục