HUX: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019, 2020 bằng tiền (0,179%)

CTCP Khoáng sản Thừa Thiên Huế (HUX - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019, năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 0,179%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 17,9 đồng)

Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền của mỗi cổ đông nhận được đến hàng đơn vị đồng.

- Thời gian thanh toán: Ngày 05/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán của Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế - 53 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế kể từ ngày 05/11/2021 (trong giờ làm việc) và xuất trình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp. Trường hợp nhận thanh toán bằng chuyển khoản: đề nghị quý cổ đông cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản bằng văn bản về tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.

Tin cùng chuyên mục