Hơn 500 đảng viên ở Thành phố Hồ Chí Minh bị kỷ luật

Sáng nay (6/1), Thành uỷ TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ.
Ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM. Ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Báo cáo tại hội nghị, ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cho biết: trong năm 2020, TPHCM đã kỷ luật 510 đảng viên, giảm 107 trường hợp so với năm 2019.

Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về công tác cán bộ; quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, chính sách dân số, kế hoạch gia đình...

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 337 đảng viên (giảm 72 trường hợp so với năm 2019). Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên bằng hình thức cách chức hoặc khai trừ.

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 334 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 242 trường hợp, cảnh cáo 77 trường hợp, cách chức 9 trường hợp, khai trừ 6 trường hợp.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM và ủy ban kiểm tra quận uỷ, huyện uỷ, đảng uỷ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành uỷ đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng với 173 đảng viên (giảm 35 đảng viên so với năm 2019).

Qua 3 năm triển khai thực hiện Quy định số 1374 – QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Thành uỷ TPHCM đánh giá Quy định 1374 là một cách làm mới, một công cụ hiệu quả góp phần phòng, chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

Việc thực hiện Quy định 1374 đã trở thành một nội dung thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, được Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM và cấp uỷ các cấp chỉ đạo và triển khai quyết liệt.

3 năm qua, Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành uỷ TP đã tiếp nhận 518 thông tin từ ý kiến cử tri, hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử cấp TP, thông tin phản ánh khiếu nại tố cáo, phản ánh của các cơ quan báo chí. Đến nay đã giải quyết 502/518 vụ việc, tỷ lệ 96,91%.

Ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cho biết, trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định 1374; trọng tâm là chọn các vụ việc có đơn thư khiếu nại, tổ cáo kéo dài; các vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục giám sát thường xuyên đối với quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động kinh tế đảng.

Ông Dương Ngọc Hải cho biết: "Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động kinh tế đảng để không xảy ra thất thoát tài sản của Đảng bộ Thành phố trong quá trình cổ phần hoá, thoái vốn theo tinh thần Nghị quyết hội nghị 18 của Thành uỷ khoá 10 về tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động kinh tế của Đảng bộ Thành phố. Đồng thời rà soát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát năm 2020 để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện".


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục