Hỗ trợ khách thuê bị ảnh hưởng của Covid-19, lợi nhuận quý II/2020 của Vincom Retail (VRE) giảm

(ĐTCK) Công ty cổ phần Vincom Retail (Mã chứng khoán: VRE – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020.
Hỗ trợ khách thuê bị ảnh hưởng của Covid-19, lợi nhuận quý II/2020 của Vincom Retail (VRE) giảm

Theo đó, doanh thu quý II/2020 là 1.630,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 343,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 17,8% và 46,4% so với cùng kỳ năm 2019

Doanh nghiệp lý giải doanh thu trong quý II/2020 giảm 353 tỷ đồng so với cùng kỳ do doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ liên quan giảm 352 tỷ đồng do Công ty tiếp tục giải ngân gói 375 tỷ đồng hỗ trợ cho các khách hàng thuê chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 3.315,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 835,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 22,3% và 33,2% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 33,4% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Được biết, trong quý II/2020 biên lợi nhuận gộp đã giảm từ 48,4% về mức 39,6%; biên lợi nhuận ròng giảm từ 32,3% về mức 21,1%. Đối với 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp giảm từ 45,3% về mức 42,4%; biên lợi nhuận ròng giảm từ 29,3% về mức 25,2%.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chi phí tài chính tăng lên 33,1 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp đã tiết giảm được 35,1 tỷ đồng chi phí bán hàng và 60,6 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện tiết giảm chi phí trong 6 tháng đầu năm.

Mặc dù kết quả kinh doanh suy giảm nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm lại dương 2.454,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ dương 1.750,8 tỷ đồng.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 8,2% lên mức 38.760,9 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là bất động sản đầu tư trị giá 27.564,4 tỷ đồng, chiếm 71,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 4.170 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác là 1.791,6 tỷ đồng, chiếm 4,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.542,2 tỷ đồng, chiếm 4% tổng tài sản.

Ngoài ra, tính tới 30/06/2020, doanh nghiệp đã vay nợ ngắn hạn và dài hạn thêm 1.384,8 tỷ đồng, lên mức 4.980,9 tỷ đồng, chiếm 12,9% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/07/2020, cổ phiếu VRE giảm 4,11% về mức 26.800 đồng/CP.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục