HLD: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

- Mã chứng khoán: HLD

- Mã ISIN: VN000000HLD0

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HNX

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/10/2021

- Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/10/2021

- Địa điểm thực hiện: CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND, tòa nhà HUDLAND Tower, lô ACC7, khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm (số 06 Nguyễn Hữu Thọ), phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến: Xin đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

Tin cùng chuyên mục