Hệ thống ngân hàng phát huy vai trò “huyết mạch” phát triển kinh tế khu vực miền núi phía Bắc

(ĐTCK) Ngày 4/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tổ chức hội nghị tại Mộc Châu - Sơn La về tiếp tục hoàn thiện và nâng cao vai trò chính sách tín dụng ưu đãi đối với khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. 
Hệ thống ngân hàng phát huy vai trò “huyết mạch” phát triển kinh tế khu vực miền núi phía Bắc

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Đào Minh Tú đánh giá, khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc là địa bàn quan trọng về kinh tế - xã hội, vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy điện, khai khoáng, du lịch và kinh tế cửa khẩu; và cũng nơi có nhiều đồng bào các dân tộc sinh sống lâu đời với bản sắc văn hóa đặc sắc.

Tuy nhiên, đây cũng là vùng còn nhiều khó khăn nhất cả nước về địa hình, khí hậu, dân số, cơ sở hạ tầng và điều kiện phát triển kinh tế sản xuất hàng hóa.

Hệ thống ngân hàng phát huy vai trò “huyết mạch” phát triển kinh tế khu vực miền núi phía Bắc ảnh 1

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu tại Hội nghị

Những con số ấn tượng

Tính đến hết tháng 7/2019, huy động vốn của toàn ngành Ngân hàng trong khu vực đạt 381.603 tỷ đồng, tăng 9,08% so với năm 2018 (cao hơn so với mức tăng chung toàn quốc 6,87%), chiếm khoảng 4,5% tổng nguồn vốn huy động toàn quốc.

Dư nợ tín dụng cho khu vực đạt khoảng 409.552 tỷ đồng, tăng 4,87% so với năm 2018, chiếm 5,29% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, trong đó dư nợ cho vay theo lĩnh vực ưu tiên đều có xu hướng tăng so với cuối năm 2018.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, Đáp ứng nhu cầu vốn cho khu vực trung du miền núi phía Bắc, ngoài 14 chi nhánh NHNN với chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, mạng lưới ngân hàng hoạt động tại khu vực đã được mở rộng đến 176 chi nhánh cấp 1; 151 quỹ tín dụng nhân dân và 1.052 chi nhánh trực thuộc và phòng giao dịch.

Trong đó, Agribank có 17 chi nhánh loại I đang hoạt động trên địa bàn 14 tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với mạng lưới hoạt động của 14 chi nhánh NHCSXH tỉnh, 127 Phòng giao dịch cấp huyện, tổ chức 2.566 điểm giao dịch xã, thành lập 37.489 Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại tất cả các thôn, bản. 

“Hệ thống các TCTD thời gian qua đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng thương mại và chủ động triển khai các chương trình tín dụng cho các lĩnh vực và đối tượng ưu tiên.

Đối với các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH đang triển khai tại khu vực, tính đến 31/7/2019 dư nợ cho vay đạt 42.748 tỷ đồng, tăng 6,12% so với 31/12/2018, với hơn 1.486 ngàn khách hàng còn dư nợ, chiếm tỷ trọng 21,5% tổng dư nợ tại NHCSXH.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp trên 762 ngàn hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm cho trên 204 ngàn lao động…, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới”, Phó Thống đốc nhấn mạnh. 

Ông Phạm Bá Hiến, đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, không chỉ doanh nghiệp, hợp tác xã, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, cựu chiến binh hiện nay đã giảm trên 12.000 hộ nghèo.

Số hộ cựu chiến binh có mức sống khá và giàu là 55,6%, mỗi năm hội cứu chiến binh xóa được hàng nghìn nhà dột nát cho hộ cựu chiến binh nghèo.

Nhiều mô hình tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc rất hiệu quả, những phong trào cựu chiến binh xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, mô hình góp vốn xoay vòng, mô hình 5+1, 3+1 (5 hộ khá giúp một hộ nghèo vươn lên-pv).

Nhìn chung, hệ thống ngân hàng đã thực sự phát huy vai trò “huyết mạch” đối với phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trong khu vực. Nguồn vốn ngân hàng đã giúp cho hàng triệu hộ gia đình chính sách, hộ nghèo khắc phục khó khăn, có điều kiện chuyển đổi, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thoát nghèo và vươn lên trong cuộc sống.

Tiếp tục đổi mới hoàn thiện các cơ chế chính sách tín dụng ưu tiên

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác tín dụng đối với các đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời gian tới, Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định, NHNN tiếp tục đổi mới hoàn thiện các cơ chế chính sách tín dụng ưu tiên cho vùng này.

Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng lãi suất cho vay tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đăc biệt, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng ưu tiên, tín dụng chính sách; đáp ứng đủ nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của người dân, nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn để phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường biện pháp quản lý hoạt động của TCTD, về những vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế; lồng ghép các chương trình chính sách tín dụng ngân hàng với các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách trên mỗi một tỉnh huyện phù hợp với quy định và tình hình thực tế của địa phương.

"Các TCTD cần triển khai hiệu quả, kịp thời chương trình, chính sách tín dụng theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHNN, trong đó có đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, người dân. Có chính sách điều hòa vốn phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trong đó ưu tiên nguồn vốn lãi suất thấp cho các chi nhánh trên địa bàn để đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực.

Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng, kịp thời thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn vay ưu đãi cho các đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến kiến thức, hiểu biết về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; đăng tải đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách tín dụng do ngành ngân hàng triển khai để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin và cách thức tiếp cận vốn vay”, Phó Thống đốc nói.

Cùng với những giải pháp trên, theo ông Tú, ngành Ngân hàng cũng mong có sự tham gia vào cuộc đồng bộ của các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội ngành nghề và sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp của các tỉnh để hoạt động ngân hàng tại khu vực tiếp tục đạt được hiệu quả cao hơn, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực trong thời gian tới.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục