HĐND tỉnh Lai Châu thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội

Ngày 13/12, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và bế mạc kỳ họp.

HĐND tỉnh Lai Châu thông qua 14 nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội, phấn đấu tạo đà đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc. HĐND tỉnh Lai Châu thông qua 14 nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội, phấn đấu tạo đà đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Thảo luận tại các tổ, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm về những hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và chỉ ra những tồn tại, hạn chế.

Từ đó, bàn các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. HĐND tỉnh Lai Châu đã thông qua 14 nghị quyết, trong đó có 11 nghị quyết liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo năm và giai đoạn.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020 do ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu nêu rõ: Mặc dù dịch bệnh COVID-19 xảy ra, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội, nhưng với sự nỗ lực của toàn tỉnh, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2020 cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết.

Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng; giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 53 triệu USD, vượt gần 18% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 5.000 tỷ đồng.

Cùng đó, thu ngân sách địa phương ước thực hiện gần 10.600 tỷ đồng, tăng 24% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công tăng 3% so với năm 2019, là một trong các tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, dự kiến có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 38 xã; hoàn thành mục tiêu đưa huyện Tân Uyên đạt huyện nông thôn mới...

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2021 UBND tỉnh Lai Châu tập trung đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiêm năng, lợi thế của tỉnh.

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy lợi thế cửa khẩu quốc tế, mở rộng thị trường thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.

Bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân.

Tỉnh Lai Châu đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu và 8 nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 7,96%; GRDP bình quân đầu người 47 triệu đồng; thu ngân sách đạt 1.915 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 8,4%; 96,6% thôn, bản có đường xe máy hoặc ôtô đi lại thuận lợi; 95,2% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%, riêng huyện nghèo giảm 4,3%...

Bế mạc kỳ họp, bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Lai Châu tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Chính quyền các cấp cần khẩn trương xây dựng và triển khai các đề án, nghị quyết để thực hiện các chương trình trọng điểm.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp; tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hướng đẩy mạnh thâm canh, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai đồng bộ các giải pháp tạo sự chuyển biến rõ nét trong chất lượng đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia...


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục