HCM: Chào bán cổ phiếu ra công chúng

0:00 / 0:00
0:00
Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCM

- Mã ISIN: VN000000HCM0

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2021

- Lý do mục đích: Chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRHCM211

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRHCM2113 (Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 20/10/2021 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 10/12/2021)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 152.520.923 cổ phiếu

- Giá phát hành: 14.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1

+ Phân bổ quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua)

+ Thực hiện: 2:1 (02 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới)

- Phương thức làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là 101/2 = 50,5 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 50 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có), Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;

+ Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cổ phiếu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;

+ Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;

+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 03/12/2021+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần

+ Các cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 07/12/2021

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (Tầng 2, Tòa nhà AB, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM –Tel: (+84 28) 3823 3299 – Fax: (+84 28) 3823 3301) hay Chi nhánh Hà Nội (Tầng 1, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: (+84 24) 3933 4844 – Fax: (+84 24) 3933 4822 vào các ngày làm việc trong tuần và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. HCM

+ Số TK: 1020943295

+ Nơi mở TK: Vietcombank – CN TP.HCM

Tin cùng chuyên mục