Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): Người thân lãnh đạo bán ra toàn bộ 92.895 cổ phiếu

(ĐTCK) Người thân lãnh đạo báo cáo kết quả giao dịch tại Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán IDV - sàn HNX).
Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): Người thân lãnh đạo bán ra toàn bộ 92.895 cổ phiếu

Theo đó, bà Nguyễn Thị Bằng, vợ ông Phùng Văn Quý, Ủy viên HĐQT công ty vừa bán ra toàn bộ 92.895 cổ phiếu để giảm sở hữu về 0 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện từ 11/5 đến 19/5.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022 (1/1-31/3/2022), Hạ tầng Vĩnh Phúc ghi nhận doanh thu đạt 21,58 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 3,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 58,2% lên 66,9%.

Được biết, trong quý II, lợi nhuận sau thuế đạt 22,3 tỷ đồng, lớn hơn doanh thu 21,6 tỷ đồng do lợi nhuận đóng góp chủ yếu bởi doanh thu tài chính 13,5 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết là 3,02 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi chỉ đóng góp 9,82 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 9,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1,2 tỷ đồng lên 14,43 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 45,3%, tương ứng tăng thêm 4,22 tỷ đồng lên 13,53 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 3,14 tỷ đồng lên 0,55 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 153,8%, tương ứng tăng thêm 1,83 tỷ đồng lên 3,02 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 310%, tương ứng tăng thêm 3,07 tỷ đồng lên 4,06 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II ghi nhận lợi nhuận cốt lõi giảm 33,8%, tương ứng giảm 5,01 tỷ đồng về 9,82 tỷ đồng. Như vậy, nhờ doanh thu tài chính và lãi công ty liên doanh, liên kết, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ còn giảm 3,3% trong quý II.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm (1/10/2021 - 31/3/2022), công ty ghi nhận doanh thu đạt 53,89 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 75,22 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,5% và 59,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, nhờ hoạt động doanh thu tài chính và lãi công ty liên doanh, liên kết, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ còn giảm 3,3% trong quý II.

Được biết, trong năm 2022, công ty dự kiến tổng doanh thu là 280 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 180 tỷ đồng, lần lượt tăng 27,68% và 15,67% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 41,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/5, cổ phiếu IDV giảm 1.500 đồng về 50.500 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục