Hà Nội: Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tầm cỡ khu vực và thế giới

Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, tỷ lệ 1/500 tại các xã Liệp Tuyết, Ngọc Mỹ và Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai.
Hà Nội: Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tầm cỡ khu vực và thế giới

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 3990/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, tỷ lệ 1/500 tại các xã Liệp Tuyết, Ngọc Mỹ và Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai.

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam nằm trong ranh giới đồ án Quy hoạch chung Thị trấn sinh thái Quốc Oai tỷ lệ 1/5.000 được UBND Thành phố phê duyệt; thuộc địa giới hành chính các xã Liệp Tuyết, Ngọc Mỹ và Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.

Quy mô diện tích khu đất đề xuất nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết khoảng 38,28ha, gồm các khu chức năng như: Khu trưng bày đa năng kết hợp học tập; Khu tiếp đón và trưng bày chuyên đề; Khu dịch vụ; Khu trung tâm nghiên cứu và văn phòng; Khu kỹ thuật và chế tác mẫu vật; Khu cây xanh tập trung; Khu rừng kín thường xanh...

Mục đích của Quy hoạch làm cơ sở để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thành một Bảo tàng Thiên nhiên cấp quốc gia đầu hệ, có cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Thực hiện được các chức năng của một Bảo tàng Thiên nhiên cấp quốc gia, có tầm cỡ khu vực và thế giới; đáp ứng nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa, khoa học nghiên cứu, giáo dục khoa học, phục vụ lợi ích cộng đồng.

Để đảm bảo phù hợp theo nhu cầu đầu tư xây dựng của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, hướng tới các mục tiêu của dự án là xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam hiện đại hàng đầu trong khu vực, các bước triển khai thực hiện sẽ được tiến hành tuần tự, song song với lộ trình cụ thể để đảm bảo Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam sẽ là một tổng thể hài hòa, đồng bộ giữa các khu trưng bày, nghiên cứu, dịch vụ... đạt chuẩn. Các hạng mục phân kỳ dự án đầu tư xây dựng công trình sẽ được cụ thể trong quá trình lập dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND Thành phố giao UBND huyện Quốc Oai chủ trì, phối hợp với Sở QH-KT và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tổ chức công bố công khai quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và Nhân dân biết, thực hiện.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Chủ tịch UBND các xã Liệp Tuyết, Ngọc Mỹ và Ngọc Liệp chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Hạnh Nguyên
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục