Hà Nội chính thức sáp nhập 348 thôn, tổ dân phố

HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.
Hà Nội chính thức sáp nhập 348 thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội chính thức sáp nhập 348 thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố

Cụ thể, theo Nghị quyết về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019, Huyện Ba Vì sáp nhập 13 thôn để thành lập 6 thôn mới. Huyện Chương Mỹ sáp nhập 19 thôn, tổ dân phố để thành lập 9 thôn, tổ dân phố mới. Huyện Gia Lâm sáp nhập 13 thôn, tổ dân phố để thành lập 6 thôn, tổ dân phố mới. Huyện Mê Linh sáp nhập 6 thôn, tổ dân phố để thành lập 3 thôn, tổ dân phố mới. Huyện Phú Xuyên sáp nhập 6 thôn, tổ dân phố để thành lập 3 thôn, tổ dân phố mới. Huyện Phúc Thọ sáp nhập 31 thôn, tổ dân phố để thành lập 16 thôn, tổ dân phố mới. 

Huyện Quốc Oai sáp nhập 12 thôn để thành lập 6 thôn mới. Huyện Sóc Sơn sáp nhập 30 thôn, tổ dân phố để thành lập 14 thôn, tổ dân phố mới. Huyện Thạch Thất sáp nhập 134 thôn, tổ dân phố để thành lập 60 thôn, tổ dân phố mới. Huyện Thanh Trì sáp nhập 35 thôn, tổ dân phố để thành lập 14 thôn, tổ dân phố mới. Huyện Thường Tín sáp nhập 4 thôn để thành lập 2 thôn mới. Thị xã Sơn Tây sáp nhập 45 thôn, tổ dân phố để thành lập 20 thôn, tổ dân phố mới. HĐND thành phố cũng đồng ý đổi tên 53 thôn, tổ dân phố thuộc 2 huyện Phúc Thọ (41 thôn, tổ dân phố) và Thạch Thất (12 thôn).

Như vậy, số thôn, tổ dân phố thực hiện sát nhập năm 2019 là 348 (263 thôn, 85 tổ dân phố). Số thôn, tổ dân phố thành lập mới sau khi sát nhập là 159 (123 thôn, 36 tổ dân phố). Số thôn, tổ dân phố đổi tên là 53.

Thống kê cho thấy, toàn Thành phố có 7.968 thôn, tổ dân phố (2.510 thôn và 5.458 tổ dân phố). Tổng số thôn tổ dân phố trong diện phải sáp nhập theo quy định là 4115. Trong đó: 223 thôn (có số hộ gia đình dưới 150 hộ); 3892 tổ dân phố (có số hộ gia đình dưới 225 hộ gia đình). Sau khi thực hiện sát nhập, toàn thành phố sẽ giảm 140 thôn, 49 tổ dân phố.

HĐND Hà Nội cũng thống nhất với đề án của UBND về kiện toàn, sắp xếp, sát nhập, thành lập mới các thôn, tổ dân phố tại các quận, huyện còn lại trong năm 2020 đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định của pháp luật.

Theo thông tư số 14 được Bộ Nội vụ ban hành cuối năm 2018, quy mô số hộ gia đình để thành lập thôn mới ở đồng bằng sông Hồng là 300 hộ trở lên; thành lập tổ dân phố mới thuộc TP Hà Nội là 450 hộ trở lên. Những thôn, tổ dân phố hiện nay có quy mô hộ gia đình dưới 50% quy định trên thì phải sáp nhập với thôn, tổ dân phố liền kề.

Nguyễn Trang
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục