Hà Nội: Bí thư Quận ủy Tây Hồ làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ông Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Quận ủy Tây Hồ được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Ông Đỗ Anh Tuấn (SN 1971), Bí thư Quận ủy Tây Hồ, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Tây Hồ (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. Ông Đỗ Anh Tuấn (SN 1971), Bí thư Quận ủy Tây Hồ, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Tây Hồ (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa công bố quyết định về việc điều động, phân công Thành ủy viên.

Theo quyết định này, ông Đỗ Anh Tuấn (SN 1971), Bí thư Quận ủy Tây Hồ, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Tây Hồ (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

Ông Tuấn giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thay ông Nguyễn Mạnh Quyền đã được bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ khác.

Ông Đỗ Anh Tuấn, sinh ngày 25/10/1971. Trước thời điểm được điều động đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở, ông Tuấn đã giữ các chức vụ lãnh đạo tại UBND quận Tây Hồ như Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND quận.

Tại đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI diễn ra sáng 5/8/2020, ông Đỗ Anh Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 18, HĐND TP. Hà Nội thực hiện công tác kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với đa số phiếu tán thành, HĐND thành phố bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền (SN 1975, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hồ Hạ
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục