Hà Đô (HDG) xin ý kiến cổ đông điều chỉnh số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG - sàn HOSE) công bố tài liệu Đại hội cổ đông bất thường, đại hội dự kiến tổ chức bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian bỏ phiếu từ 27/10 đến 3/11/2021.
Hà Đô (HDG) xin ý kiến cổ đông điều chỉnh số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Theo đó, công ty trình cổ đông ba nội dung đáng chú ý: Thứ nhất, thông qua điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua thì doanh nghiệp dự kiến phát hành 30,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 20%. Phương án mới là phát hành 32,7 triệu cổ phiếu mới, tỷ lệ cổ tức duy trì 20%. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên BCTC được kiểm toán 2020.

Thứ hai, thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021. Trong đó, HĐQT trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP không quá 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Giá phát hành ủy quyền cho HĐQT quyết định và không được thấp hơn mệnh giá, cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thứ ba, thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập. Được biết, HĐQT nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của ông Ngô Xuân Quyền từ ngày 1/10. Hà Đô sẽ tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ 2019-2024 trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường này.

Trong quý II/2021, HDG ghi nhận doanh thu đạt 477,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 100,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 75% và 81,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 40,9% lên 63,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 61,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 478,29 tỷ đồng về 301,7 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 50,7%, tương ứng tăng thêm 13,24 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 8.723,8%, tương ứng tăng 88,11 tỷ đồng lên 89,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ lợi nhuận giảm chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm mạnh và chi phí bán hàng bất ngờ tăng đột biến trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, HDG ghi nhận doanh thu đạt 1.831,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 502,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 38,7% và 35,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021, HDG đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 4.838 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.254 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, HDG hoàn thành được 40% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/10, cổ phiếu HDG tăng 2.400 đồng lên 60.800 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục