Gộp chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và 4/2021 vào cùng một kỳ

(ĐTCK) Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 396/BHXH-TCKT gửi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Bộ phận một cửa, Bảo hiểm xã hội Hưng Yên. Bộ phận một cửa, Bảo hiểm xã hội Hưng Yên.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng và diễn biến nhanh trong thời gian ngắn tại một số tỉnh, thành phố.

Để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội 13 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, Bình Dương, Hưng Yên chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và 4/2021 vào cùng một kỳ chi trả.

Trong thời gian chi trả, cơ quan Bảo hiểm xã hội các tỉnh phải đề xuất các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm chi trả và thời gian chi trả trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với từng địa bàn tránh tập trung đông người; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang- Khử khuẩn- Khoảng cách- Không tập trung- Khai báo y tế), đảm bảo an toàn cho người hưởng.

Riêng các địa bàn đang có dịch và bị phong tỏa, xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng.

Các hoạt động tuyên truyền, thông báo nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả và địa điểm chi trả cần được đẩy mạnh để người hưởng biết, thực hiện và yêu cầu người hưởng đến điểm chi trả nhận tiền phải đeo khẩu trang, sát khuẩn để đảm bảo an toàn cho người hưởng.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội cần khuyến khích người hưởng nhận chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện qua tài khoản cá nhân theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công như thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc cần kịp thời phản ánh để kiểm tra, phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời.

Ngoài ra, nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tại tất cả các điểm chi trả thuộc 13 tỉnh, thành phố nêu trên sẽ được phun khử khuẩn trước và trong thời gian cơ quan bưu điện tổ chức chi trả cùng với các trang bị như nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang cấp phát tại tất cả các điểm chi trả.

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục