Gỗ Trường Thành (TTF) thông qua kế hoạch bán công ty con

(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã chứng khoán TTF - sàn HOSE)  thông qua kế hoạch chuyển nhượng công ty con.
Gỗ Trường Thành (TTF) thông qua kế hoạch bán công ty con

Theo đó, Gỗ Trường Thành vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại CTCP Chế Biến Gỗ Trường Thành M’Đrắk và giao cho Tổng Giám đốc thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

Được biết, tính tới 31/3/2021, TTF đang sở hữu 90,25% vốn tại CTCP Chế Biến Gỗ Trường Thành M’Đrắk, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ và đi vào hoạt động từ năm 2012.

Trong quý I/2021, TTF ghi nhận doanh thu đạt 312,3 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế là âm 39,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1,7 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ từ 9,3% lên 11,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 51,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 12,27 tỷ đồng lên 35,97 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính là âm 21,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 24 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 35,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 9,3 tỷ đồng lên 35,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 38,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 10,4 tỷ đồng về 16,4 tỷ đồng.

Nếu chỉ xét hoạt động kinh doanh chính (Doanh thu thuần – giá vốn hàng bán – chi phí bán hàng – chi phí quản lý doanh nghiệp), trong kỳ, TTF có lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính là âm 16,2 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 29,6 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, trong kỳ lợi nhuận khác chỉ ghi nhận âm 0,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 56,7 tỷ đồng. Như vậy, hụt lợi nhuận khác dẫn tới TTF báo lỗ trong quý đầu năm 2021.

Được biết, trong năm 2021, TTF đặt kế hoạch doanh thu 2.025,32 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 59,03 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm với mức lợi nhuận trước thuế là âm 39,2 tỷ đồng, TTF còn cách rất xa kế hoạch năm.

Ngoài ra, với mức lỗ trong quý I/2021 đã nâng mức lỗ lũy kế của TTF lên 3.083,8 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn điều lệ chỉ là 3.111,98 tỷ đồng. Như vậy, mức lỗ lũy kế bằng 99,1% vốn điều lệ (vốn điều lệ chỉ còn cao hơn mức lỗ lũy là 28,18 tỷ đồng). Nếu như doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh đi xuống và lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ sẽ vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của TTF tăng 4,4% so với đầu năm lên 2.339 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho đạt 804,6 tỷ đồng, chiếm 34,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 416,8 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 357,6 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng tài sản; lợi thế thương mại đạt 177,7 tỷ đồng, chiếm 7,6% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/7, cổ phiếu TTF giảm 70 đồng về 6.840 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục