Gỗ Trường Thành (TTF): Thoát lỗ quý III/2020 nhờ tiền đền bù của ông Võ Trường Thành

(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (Mã chứng khoán: TTF – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Gỗ Trường Thành (TTF): Thoát lỗ quý III/2020 nhờ tiền đền bù của ông Võ Trường Thành

Theo đó, trong năm 2020 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 247,7 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế là 9,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 177,8 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận gộp ghi nhận 44,8 tỷ đồng thay vì cùng kỳ lỗ 115,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh nghiệp có ghi nhận thu nhập khác là 37,8 tỷ đồng, nếu không có khoản mục này có thể sẽ lỗ. Doanh nghiệp thuyết minh đây là tiền thu từ bồi thường của cổ đông 33,9 tỷ đồng

Trước đó, trong tháng 8/2020, TTF cho biết ông Võ Trường Thành và con trai đã thực hiện hoàn tất việc chuyển giao tài sản theo thỏa thuận khắc phục hậu quả với TTF. Như vậy, nhiều khả năng trong quý III/2020 nhờ khoản ghi nhận của ông Thành nên lợi nhuận lãi 9,1 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 806,9 tỷ đồng, tăng 91,1% và lợi nhuận sau thuế đạt 52,2 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 497,6 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 2.427,41 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 69.57 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 73% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Mặc dù doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 9 tháng đầu năm lại âm 112 tỷ đồng, cùng kỳ dương 54,3 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp đã huy động ròng tiền đầu tư và tài chính để tài trợ cho hoạt động kinh doanh chính thâm hụt vốn.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 2,6% lên 2.202,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 773,6 tỷ đồng, chiếm 35,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 368,5 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 345,6 tỷ đồng, chiếm 15,7% tổng tài sản.

Gỗ Trường Thành (TTF): Thoát lỗ quý III/2020 nhờ tiền đền bù của ông Võ Trường Thành ảnh 1

Tồn kho của TTF tới 30/09/2020

Trong kỳ tồn kho tăng 32,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 190,1 tỷ đồng lên 773,6 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là chi phí dở dang hàng sản xuất, thành phẩm. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã trích lập lên tới 502,6 tỷ đồng giá trị tồn kho, điều này cho thấy chất lượng tồn kho (tài sản chiếm lớn nhất của doanh nghiệp) không được đánh giá cao.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/10, cổ phiếu TTF giảm 290 đồng về 6.410 đồng/cổ phiếu

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục