GIF tài trợ 1,5 triệu USD hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện thí điểm đấu giá điện mặt trời

(ĐTCK) Ban Chỉ đạo Quỹ hạ tầng toàn cầu (GIF) đã phê duyệt khoản tài trợ 1,5 triệu USD hỗ trợ Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam thực hiện chương trình Thí điểm Đấu giá Điện mặt trời.
GIF tài trợ 1,5 triệu USD hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện thí điểm đấu giá điện mặt trời

GIF, phối hợp cùng Ban Năng lượng của Ngân hàng Thế giới, sẽ hỗ trợ chính phủ thiết kế và xây dựng Chương trình Đấu giá nhằm chuyển đổi từ cơ chế biểu giá điện hỗ trợ sang cơ chế đấu thầu cạnh tranh phát triển điện mặt trời bền vững.

Chương trình này góp phần giúp Việt Nam giải quyết bài toán năng lượng và thúc đẩy phát triển bao trùm bằng việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia.

“Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để thu hút ngày một nhiều hơn nguồn lực tư nhân vào lĩnh vực năng lượng bởi nhu cầu trong lĩnh vực này rất lớn và cấp thiết,” ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói và cho biết: “Sự hỗ trợ của GIF đến đúng thời điểm quan trọng giúp Việt Nam vượt qua những thách thức hiện tại để thúc đẩy hơn nữa phát triển điện mặt trời, bao gồm đầu tư tài chính và phân bổ rủi ro”.

Chương trình Đấu thầu Cạnh tranh Điện mặt trời của Bộ Công thương là một phần trong nỗ lực chung của chính phủ, nhằm thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo, tăng cường đa dạng hóa nguồn phát điện và giảm phát thải CO2. Việt Nam đặt mục tiêu tới năm 2030 sẽ lắp đặt 12 GW điện mặt trời nối lưới.

Theo ông Jason Lu, Giám đốc GIF: “Đây sẽ là chương trình đấu giá năng lượng mặt trời đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, có tiềm năng nhân rộng ở quy mô lớn. Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ Chính phủ Việt Nam huy động các nguồn tài chính tư nhân thông qua các cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa, minh bạch và có hệ thống”.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục