Giao dịch khối ngoại tuần qua 13-17/9: Bán ròng hơn 4.200 tỷ đồng trên sàn HOSE

(ĐTCK) Khối ngoại có tuần mua bán khá sôi động, nhưng với việc tập trung bán bluechip, đặc biệt là VIC, nhà đầu tư nước ngoài đã có tuần bán ròng hơn 4.200 tỷ đồng trên sàn HOSE.
Giao dịch khối ngoại tuần qua 13-17/9: Bán ròng hơn 4.200 tỷ đồng trên sàn HOSE

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 93,94 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 4.205,83 tỷ đồng, tăng 215,78% về lượng và 46,89% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 174,94 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 9.032,09 tỷ đồng (đạt xấp xỉ về lượng và tăng 22,68% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 268,88 triệu đơn vị, giá trị 13.237,92 tỷ đồng (tăng 30,74% về lượng và 29,46% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 13-17/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/9

29.509.200

37.501.500

-7.992.300

1.552.850

1.983.940

-431.090

14/9

29.385.100

45.168.580

-15.783.480

1.441.760

2.195.030

-753.270

15/9

31.465.500

32.960.590

-1.495.090

1.644.190

1.658.050

-13.860

16/9

32.296.400

49.037.300

-16.740.900

1.642.670

2.962.280

-1.319.610

17/9

52.283.400

104.211.100

-51.927.700

2.750.620

4.438.620

-1.688.000

Tổng

174.939.600

268.879.070

-93.939.470

9.032.090

13.237.920

-4.205.830

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng xấp xỉ 7,9 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 736,41 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 14,34 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 388,01 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 14,74 triệu đơn vị, giá trị 1.107,85 tỷ đồng (tăng gấp 2,5 lần về lượng và hơn 11,5 lần về giá trị so với tuần trước) và bán ra 6,85 triệu đơn vị, giá trị 371,44 đồng (giảm 63% về lượng và 21,97% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 13-17/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/9

1.940.800

651.360

1.289.440

151.360

11.540

139.820

14/9

2.192.000

809.000

1.383.000

166.840

11.200

155.640

15/9

1.130.430

1.131.930

-1.500

24.130

19.900

4.230

16/9

1.194.760

808.400

386.360

15.380

17.460

-2.080

17/9

8.285.690

3.446.020

4.839.670

750.140

311.340

438.800

Tổng

14.743.680

6.846.710

7.896.970

1.107.850

371.440

736.410

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,86 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 146,62 tỷ đồng, tăng 255,65% về lượng và 90,69% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 6,88 triệu đơn vị, giá trị 296,45 tỷ đồng (tăng 61% về lượng và 59,26% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,02 triệu đơn vị, giá trị 149,83 tỷ đồng (tăng 15,9% về lượng và 37,14% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 13-17/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/9

581.430

643.950

-62.520

29.320

27.320

2.000

14/9

1.247.560

507.520

740.040

50.220

19.220

31.000

15/9

782.120

470.240

311.880

36.720

12.250

24.470

16/9

2.466.020

1.389.700

1.076.320

110.260

52.000

58.260

17/9

1.799.460

1.008.100

791.360

69.930

39.040

30.890

Tổng

6.876.590

4.019.510

2.857.080

296.450

149.830

146.620

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 43,29 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 3.322,8 tỷ đồng, tăng 12,17% về lượng và 4,67% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 3.174,4 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VND được khối ngoại mua ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng đạt hơn 3,23 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 173,4 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là SAB được mua ròng 131,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 0,8 triệu đơn vị.

Trái lại, cổ phiếu lớn VIC bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng đạt 17,51 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 1.553,4 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là FUEVFVND đạt 365,8 tỷ đồng, HPG đạt 294,2 tỷ đồng, VCB đạt 270,7 tỷ đồng, SSI đạt 249,3 tỷ đồng, NVL đạt 245,4 tỷ đồng, STB đạt 235,8 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất THD với giá trị đạt 599,8 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 2,66 triệu đơn vị. Còn PVS dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 3,28 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 91 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PLC bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng đạt 145.400đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 5,8 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với khối lượng 2,05 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 108 tỷ đồng; còn HPP bị bán ròng mạnh nhất đạt 3,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng 53.900 đơn vị.

N.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,395.33 -0.2 -0.01% 0 tỷ
HNX 387.0 2.12 0.55% 0 tỷ
UPCOM 99.37 -0.07 -0.07% 0 tỷ